Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2337
Title: Training of disciplines of the humanitarian cycle of future law enforcement officers
Other Titles: Навчання дисциплін гуманітарного циклу майбутніх правоохоронців
Authors: Kuzmenko, V.
Pakulova, T.
Nagorna, Yu.
Кузьменко, В.В.
Пакулова, Т.В.
Нагорна, Ю.А.
Keywords: the humanities
spirituality
law enforcement officer
transfer
deontology
гуманітарні науки
духовність
працівник правоохоронного органу
деонтологія
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Kuzmenko V., Pakulova T., Nagorna Yu. Training of disciplines of the humanitarian cycle of future law enforcement officers / V. Kuzmenko, T.Pakulova, Yu.Nagorna // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 214-219
Abstract: The article deals with spiritual approach to teaching the humanities to futurelaw enforcement officers in terms of conducting sessions in philosophy and English.The theme is urgent as spirituality is transferred from the whole to its part, from the society to every concrete individual which is paid the utmost attention in the times of democratic society formation and police system reforming.
У статті досліджується специфічний дидактичний матеріал у викладанні гуманітарних дисциплін при підготовці правознавця, який обов'язково має бути представлений у межах загального історико-філософського підходу у викладанні філософії та дає можливість формувати категоріальне мислення майбутніх фахівців в галузі права. Проаналізовано специфічні особливості правознавчої діяльності під час навчання, яка є єдиним психічним і фізичним процесом, який конкретизується ознаками професіоналізму у сфері юриспруденції, – високою духовністю. Визначено, що тільки філософія як саморефлексія культури через світоглядну двійцю «я – світ» здатна привести мислення до меж, за якими знаходиться лише те, що називають етафізикою, яка є узагальненням у сфері невербального досвіду. Лише практична філософія як основа правознавчої діяльності з потреби являється деонтологічною, а відповідно, припускає високий рівень духовності. Саме деонтологія робить філософський дискурс етичним. З’ясовано, що, основний чинник у викладанні гуманітарних дисциплін при підготовці правознавця – це не лише ознайомлення його з історико-філософським процесом у схематизованому виді, але і постійне виявлення деонтологічної складової кожного філософського вчення, починаючи з античності. Виділено важливий аспект, що деонтологічний контекст, в якості моделі «що мусить» яскраво представлений у філософських ученнях античності, християнської середньовічної культури, Нового часу. Акцентовано увагу, що саме аналіз деонтологічної складової кожного філософського вчення в історії філософської думки дозволить формувати світогляд майбутнього правознавця, розвивати його категоріальне мислення. Окрему увагу зосереджено на особливостях навчання працівників правоохоронних органів англійській мові та її особливостях у межах реформування поліції України, зокрема, надано характеристику рівня володіння англійською мовою працівниками поліції в Україні, здійснено порівняльний аналіз щодо рівнів володіння англійською в інших країнах та визначено основні шляхи підвищення ефективності навчання майбутніх правоохоронців.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2337
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
Кузьменко В.В.
Нагорна Ю.А.
НАУКОВІ СТАТТІ
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті юр освіта
Пакулова Т.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf1,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.