Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1793
Title: Застосування способів ведення військової розвідки силами охорони правопорядку під час виконання завдань із забезпечення державної безпеки
Other Titles: Use of methods of conducting military intelligence by the forces of law and order protection during the fulfillment of tasks for ensuring state security
Authors: Комісаров, О.Г.
Санніков, С.Г.
Komissarov, O.G.
Sannikov, S.G.
Keywords: державна безпека
пошук
наліт
воєнна організація держави
кризова ситуація, що загрожує національній безпеці
національна безпека
state security
search
raid
military organization of the state
threatening national security
crisis situation
national security
Issue Date: 2017
Publisher: ДДУВС
Citation: Комісаров О. Г., Санніков С. Г. Застосування способів ведення військової розвідки силами охорони правопорядку під час виконання завдань із забезпечення державної безпеки / О.Г. Комісаров, С.Г.Санніков // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2017. – № 4 (89). –– С. 80-87
Abstract: Проаналізовано організацію військової розвідки пошуком, нальотом у кризовій ситуації, що загрожують національній безпеці. У статі приділяється увага способу і послідовності дій, бойовому порядку та завданням елементам бойового порядку важливим для розвитку науки і розуміння проблеми і перспективи використання у сучасній правовій науці та практиці функціонування сектора безпеки і оборони категорії «кризові ситуації, що загрожують національній безпеці». Розглянуто способи ведення військової розвідки дають підстави зробити висновок, що розширення завдань, мети пошуку та нальоту, підвищення бойових можливостей підрозділів, які залучаються, надають можливість застосовувати їх не тільки як спосіб розвідки, а і як спосіб бойових дій сил охорони правопорядку в сучасних умовах.
The article deals with the use of methods of conducting military intelligence by the forces of law and order protection during the fulfillment of tasks for ensuring state security The authors analyze the organization of military intelligence search, on-the-fly in a crisis situation that threatens national security. The article focuses on the method and sequence of actions, the combat order and the tasks of the elements of combat order, which is important for the development of science and understanding of the problem and the prospects for using the category of "crisis situations that threaten national security" in the modern legal science and practice of the security and defense sector. The combat order and the way of group action in the case of an attack in each case depend on the purpose of the conduct, the location of the object, the forces and nature of the enemy's actions, the composition and security of the group and the conditions of the area at the site and in the area of its placement. Taking into account the conditions of conducting a way of action during the raid, they are divided into: a sudden silent attack; attack after enemy fire suppression. It was emphasized that the expansion of tasks, the purpose of search and raid, the increase of combat capabilities of the involved units, makes it possible to apply them not only as a way of intelligence, but also as a way of fighting forces of law enforcement in modern conditions.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1793
Appears in Collections:Комісаров О.Г.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2017. – № 4
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf307,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.