2023 : [909] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання професійного навчання майбутніх правоохоронців [1]

матеріали Всеукр. наук. студ.-курсант. конф. (м. Дніпро, 27 жовтня 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2024. - 179 с.

Актуальні проблеми державотворення та правозастосування [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 7 грудня 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2024. - 372 с.

Актуальні проблеми досудового розслідування та протидії злочинності в сучасних умовах [24]

матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 26 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 342 с.

Актуальні проблеми превентивної діяльності Національної поліції в умовах воєнного стану [33]

матеріали Регіон. круглого столу (м. Дніпро, 19 квіт. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 141 с.

Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил сектору безпеки та оборони України [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 квітня 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 216 с.

Безпека дитини: правовий, організаційний, психологічний, освітній та інформаційний виміри [1]

матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 19 жовтня 2023 р.). Дніпро : ДДУВС, 2023. 254 с.

Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів [132]

матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 28 лют. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 604 с.

Вплив війни на правоохоронну, соціальну та демографічну сфери: стан та перспективи [1]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 червня 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 82 с.

Дотримання прав людини у правоохоронній діяльності: стан та перспективи [39]

матеріали Всеукр. круг. столу (м. Дніпро, 28 берез. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 244 с.

Мова і право [12]

Мова і право : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 жовт. 2023 р.) - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 288 с.

Молодь і світова співпраця [1]

матеріали V Всеукр. англомовної наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти (м. Дніпро, 21 квітня 2023 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2023. - 178 с.

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти [386]

матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 бер. 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 812 с.

DOI: 10.31733/17-03-2023

Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку [13]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 травня 2023 року). - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 282 с.

Національна економіка та інфраструктурні проєкти [20]

матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 27 квіт. 2023 року). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 124 с.

Національна ідентичність на новому етапі розвитку українського суспільства [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 листопада 2023 р.) ; за заг. ред. д-ра психол. наук, доц. В.В. Корнієнко. - Дніпро : ДДУВС, 2024. - 148 с.

Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти [1]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю проголошення Загальної декларації прав людини (м. Дніпро, 5 грудня 2023 р.). - Дніпро : ДДДУВС, 2024. - 334 с.

Приватно-правові аспекти відбудови України на шляху європейської інтеграції [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Дніпро, 12 грудня 2023 р.) / упоряд. К. Р. Резворович, М. В. Логінова. - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 313 с.

Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: доба нестійкої інституційності [39]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 5 трав. 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 266 с.

Проблеми фізичного виховання та здоров’я молоді в сучасному освітньому середовищі [88]

зб. матер. Міжнар. форуму (м. Дніпро, 18 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 318 с.

Соціально-гуманітарні виміри правової держави [20]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 14 квіт. 2023 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2023. – 320 с.

Сучасні проблеми оперативно-розшукової протидії кримінальним правопорушенням [3]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (серед здобувачів вищої освіти (м. Дніпро, 19 травня 2023 року)). - Дніпро: ДДУВС, 2023. - 344 с.

Сучасні пріоритети розвитку України: економічна та інформаційна безпека [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 10 жовтня 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 132 с.

Теорія і практика використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні [21]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 трав. 2023 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2023. – 247 с.

Теорія і практика конституціоналізму: вітчизняний і зарубіжний досвід [26]

матер. Регіон. наук.-практ. семінару, присвяч. 27-й річниці прийняття Конституції України (м. Дніпро, 20 черв. 2023 р.). Дніпро : ДДУВС, 2023. - 163 с.

Фізична культура в університетській освіті: світова практика та сучасні тренди [30]

зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 13 квіт. 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 372 с.

Цивільно-правова відповідальність в Україні: проблеми, реформи, практичний досвід [11]

матеріали Регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 квіт. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 169 с.

Юридична клінічна практика: сучасний стан та перспективи розвитку [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 листопада 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС; 2024. - 225 с.