Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9454
Title: Наукові та практичні основи методики розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність
Authors: Чаплинський, К.О.
Єфімов, М.М.
Приловський, В.В.
Citation: Чаплинський К.О. Наукові та практичні основи методики розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність : монографія / К.О. Чаплинський, М.М. Єфімов, В.В. Приловський. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 278 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Keywords: криміналістична методика
криміналістична характеристика
втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність
слідова картина
особа правопорушника
особа потерпілого
слідчі (розшукові ) дії
допит
пред’явлення для впізнання
слідчий експеримент
Abstract: Наукову розробку присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища – розслідуванню втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. В дослідженні, з урахуванням сучасного стану розвитку теорії кримінального процесу та науки криміналістики окреслено особливості розслідування відповідних протиправних діянь. Вирізнено й охарактеризовано складові криміналістичної характеристики втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Розкрито особливості планування та організації кримінальних проваджень визначеної категорії. Запропоновано тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій та процесуальних заходів. Визначено особливості профілактики втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. обливості профілактики втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Для науковців, викладачів, курсантів і студентів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, аспірантів та ад’юнктів, докторантів, працівників органів прокуратури, оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки та правозастосовної практики.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9454
ISBN: 978-966-992-783-5
Appears in Collections:МОНОГРАФІЇ
Монографії
Приловський В.В.
Чаплинський К.О.
Єфімов М.М.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.