Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9152
Title: Administrative and legal mechanisms of restriction of citizens' rights to information in the interest of national security
Other Titles: Адміністративно-правові механізми обмеження прав громадян на інформацію в інтересах забезпечення національної безпеки
Authors: Kudinov, S.
Shynkar, T.
Кудінов, С.
Шинкар, Т.
Citation: Kudinov S. Administrative and legal mechanisms of restriction of citizens' rights to information in the interest of national security / S. Kudinov, T. Shynkar // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 119-125
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: механізм
механізм обмеження прав громадян
національна безпека
право на інформацію
адміністративно-правовий механізм обмеження прав на інформацію
санкції
mechanism
mechanism of restriction of citizens’ rights
national security
right to information
administrative-legal mechanism of restriction of rights to information
sanctions
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-119-125;
Abstract: Зроблено висновок, що завдяки прийняттю закону «Про санкції» ми можемо казати про існування поряд з судовим порядком обмеження прав громадян на інформацію, через анулювання ліцензії на мовлення, адміністративно-правового механізму. Для визначення адміністративно-правового механізму обмеження прав громадян на інформацію в інтересах забезпечення національної безпеки потребують вивчення такі його елементи як організаційно-правовий та нормативно-правовий. Визначено, що нормативно-правова складова включає нормативно-правові акти міжнародного та національного рівня, які обмежують право особи на інформацію, а організаційно-правова – систему державних органів, що мають повноваження обмеження права особи на інформацію і мають право застосовувати відповідні правові форми, засоби та методи обмеження. Нормативну основу механізму адміністративно-правового обмеження прав громадян на інформацію в інтересах національної безпеки становлять закони, що встановлюють порядок обмеження доступ до інформацію та підзаконні акти, які їх реалізують. Організаційно-правовий елемент механізму адміністративно-правового обмеження прав громадян на інформацію в інтересах національної безпеки включає діяльність уповноважених органів державної влади, які за допомогою своїх владних повноважень здійснює обмеження прав громадян на інформацію в інтересах національної безпеки. Визначено, що це такі державні органи як Рада національної безпеки та оборони України, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Служба безпеки України. Правовою формою реалізації адміністративно-правового механізму обмеження прав громадянина на інформацію в інтересах національної безпеки виступають укази Президента України. Адміністративно-правове обмеження прав громадян на інформацію в інтересах національної безпеки можливе і в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України. Виникнення такої кризової ситуації можна назвати спеціальним адміністративно-правовим режимом, який потребує застосування адміністративних заходів схожих до тих, що використовуються в умовах надзвичайних та воєнних ситуацій. Зроблено висновок, що впровадження адміністративно-правового механізму обмеження прав громадянина на інформацію в інтересах забезпечення національної безпеки, створює тонку межу між зловживанням державою правом на обмеження прав громадян та можливістю громадян повноцінно реалізовувати свої права.
Description: It has been concluded that along with the court procedure there is a restriction of citizens‟ rights to information due to the revocation of the broadcasting license, an administrative and legal mechanism. The normative basis of the mechanism of administrative and legal restriction of citizens‟ rights to information in the interests of national security is determined. The organizational and legal element of the mechanism of administrative and legal restriction of citizens „rights to information in the interests of national security is represented through the activities of authorized state authorities, which with the help of their powers restrict citizens‟ rights to information in the interests of national security. Administrative and legal restrictions on the rights of citizens to information in the interests of national security are considered in a state of war or emergency and in the event of crises that threaten the national security of Ukraine.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9152
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf899,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.