Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9121
Title: Adequate behavior and high culture as a prerequisite for the formation of youth health
Other Titles: Адекватна поведінка та висока культура як передумова формування здоров’я молоді
Authors: Hryban, V.
Khmel-Dunay, H.
Khmel, O.
Hryban, M.
Грибан, В.
Хмель-Дунай, Г.
Хмель, О.
Грибан, М.
Citation: Hryban V. Adequate behavior and high culture as a prerequisite for the formation of youth health / V. Hryban, H. Khmel-Dunay, O. Khmel, M. Hryban // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 307-313
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: здоров’я
поведінка
культура
алкоголь
наркотики
паління
соціальні умови
хвороби
спосіб життя
health
behavior
culture
alcohol
drugs
smoking
social conditions
diseases
lifestyle
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-307-313;
Abstract: Стаття присвячена ролі поведінки та культури людини у формуванні, закріпленні та збереженні її здоров’я. На теперішній час потреба гармонійного фізичного, психічного і духовного розвитку молодої людини, соціалізації її як особистості є передумовою для формування здорової нації, відродження багатого культурно-історичного досвіду та традицій національного виховання. Фізично, психічно і духовно здорова молода людина прагне до нового, кращого як для себе, так і для суспільства. Тому саме у молодому віці повинна прищеплюватись та виховуватись мотивація до формування оптимальної поведінки та високої культури, розуміння їх доцільності та необхідності для розвитку укріплення та збереження власного здоровʼя. Стан здоров’я населення будь-якої країни є головним фактором її соціально-економічного розвитку, адже визначає стан людських ресурсів, а отже, кадрового потенціалу, інвесторів, роботодавців та інших учасників господарських відносин. Здоровʼя – одне з найбільших цінностей людини, запорука її благополуччя, щастя і довголіття. Здоровʼя – це ще не все, а все без здоровʼя – це ніщо. Так висловився відносно здоровʼя Сократ. На нашу думку, здоров’я ‒ це капітал, що забезпечує благо не лише окремій людині, але й суспільству, воно вимагає збереження і примноження. Людина повинна розглядати своє здоровʼя не лише як особистий капітал, але і як державну цінність. І дійсно, немає у людини цінності більшої за здоровʼя. Прикро визнавати, що вік людини відносно короткий, і до того ж, у переважної більшості людей значна частина життя проходить у хворобах і стражданнях. При цьому і медицина, що домоглася позбавитись багатьох захворювань завдяки використанню ефективних методів профілактики та фармакологічних засобів, виявилась безсильною щодо укріплення здоровʼя людей, позбавивши їх від хвороб, а життя зробити тривалим і активним. Сьогодні перед кожною людиною стоїть дилема ‒ залишитися здоровою або хворіти, і розв’язання цієї дилеми залежить насамперед від поведінки людини, її способу життя. Враховуючи те, що адекватна поведінка поряд з культурою є передумовою для формування здоровʼя, то необхідно зупинитись на визначенні цього поняття. Поведінка – це набір дій, реакція на середовище (подразники) свідома та несвідома.
Description: At present, the need for harmonious physical, mental and spiritual development of young people, their socialization as an individual is a prerequisite for the formation of a healthy nation, the revival of rich cultural and historical experience and traditions of national education. Physically, mentally and spiritually healthy young people strive for something new, better for themselves and for society. Therefore, it is at a young age that motivation is forming optimal behavior and high culture, understanding its expediency and necessity for the development of strengthening and maintaining one’s own health should be instilled and nurtured. The state of health of the population of any country is a key factor in its socio-economic development, because it determines the state of human resources and, consequently, human resources, investors, employers and other participants in economic relations. Health is one of the greatest values of a person, the key to his well-being, happiness and longevity.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9121
Appears in Collections:Грибан В.Г.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України
Наукові статті
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf1,64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.