Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8210
Title: World experience of the land sale market reform: a temporal legal measure
Other Titles: Світовий досвід реформування ринку землі: темпорально-правовий вимір
Authors: Rezvorovych, K.
Резворович, К.
Citation: Rezvorovych K. World experience of the land sale market reform: a temporal legal measure / K. Rezvorovych // Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1 (1). – С. 76-85
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: land market
moratorium
land purpose
agroholding
and reform
ринок землі
мораторій
цільове призначення земель
агрохолдинг
земельна реформа
Series/Report no.: DOI 10.31733/2786-491X-2021-76-85;
Abstract: The article is devoted to the practical analysis of reforming the land market in foreign countries from the temporal and legal aspect in the context of explaining the possibility and expediency of its application in Ukraine. The article deals with the problem of reforming of the land sale market in the context of foreign countries, taking into account of the temporal legal aspect, which is reflected in the chronological, systematic improvement of the scientific and legal positions, depending on the national peculiarities of the economy, politics and legislation of the countries. The article focused on the analysis of successful land reforms in the developed democratic countries. We analyzed the structure of land management and the system of land auctioning, which are the part of state regulation in most countries. Firstly, the article focuses on the realization of a stable economic and legal foundation for a free land market, which is variable in the context of economic liberalization. The free land market has a very wide «chain of consequences», which indicates hard direct proportional dependence on the current situation in the countryʼs economy. Therefore, a «must have» logical step before implementing the reform is a desire to stabilize the economy. In the article we analyzed other external factors that may adversely affect the land market in Ukraine. The important form of regulation of the land market is to limit the maximum and minimum area of а land that can be purchased by one owner. The territorial interconnection between the maximum area for sale and the territory of the states has been expanded, as well as the political and economic course of development of agricultural production, which, taken together, are the most common factors for establishing such restrictions. We paid attention to the fact: when countries choose scenarios for land market reform, they should focus on long-term territorial development strategies that exclude economic planning for agricultural land leases. As a result, it is noted that the repeal of the moratorium on the sale of agricultural land is economically feasible and theoretically justified. Accordingly, we fully support the existing legislative initiative in Ukraine to open up the agricultural land market.
Description: Статтю присвячено аналізу досвіду реформування ринку землі в зарубіжних країнах з погляду темпорально-правового аспекту у контексті зʼясування можливості та доцільності його застосування в Україні. Основний акцент зосереджений на аналізі успішних земельних реформ розвинених демократичних країн. Було проаналізовано як структуру земельного управління, так і систему здійснення земельних торгів, які в більшості країн є частиною державного регулювання. В статті зосереджено увагу на необхідності побудови стійкого економіко-правового фундаменту для вільного ринку землі, який за своєю сутністю є явищем змінним і варіативним в умовах лібералізації економіки. Вільний ринок землі має дуже розширену інертність, що вказує на його прямопропорційну залежність від наявної ситуації в економіці країни. Тому логічним кроком перед здійсненням реформи є стабілізація економіки. Автор підкреслює, що не зважаючи на привабливість ринку повної лібералізації, його слід визначати ризикованим в Україні з наступних причин: висока ймовірність відсутності здорової конкуренції у звʼязку з виходом на ринок транснаціональних компаній; висока ймовірність абсолютного несприйняття реформи населенням, що може призвести до протестів та заворушень; в період військової агресії на сході України неможливо раціонально оцінювати ринок землі і у випадку загострення конфлікту та територіальних втрат нормальне функціонування ринку землі може бути під загрозою у звʼязку із відсутністю механізму забезпечення права власності на тимчасово окупованих територіях; відсутність адміністративного ринкового посередника, такого який існує в Німеччині чи Франції, невідворотно призведе до появи тіньового ринку землі, що є невигідним для поповнення державної скарбниці; для відкриття вільного ринку землі необхідно повністю забезпечити функціонування вільного і прозорого аграрного ринку в державі загалом, досі в Україні не сформовано належної законодавчої бази з цього питання; на фоні всесвітньої епідемії COVID-19 та повʼязаної з нею прогресуючої кризи світової економіки буде невідворотно занижуватися цінність матеріальних активів, відповідно є небезпека поетапного регресу ціни на землі сільськогосподарського призначення; відсутність ефективних юридичних інструментів регулювання ринку вже на етапі розподілення земель.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8210
Appears in Collections:Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1 (1)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Резворович К.Р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf408,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.