Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8201
Title: Decoding of legal formulas of the first constitution of the RSFSR of July 10, 1918: «anti-legal» nature of constitutional norms
Other Titles: Декодування юридичних формул першої Конституції РСФСР від 10 липня 1918 року: «антиправовий» характер конституційних норм
Authors: Khan, V.
Хан, В.
Keywords: Constitution
natural human rights
private property
political repression
illegal law
Конституція
природні права
приватна власність
політичні репресії
неправовий закон
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Khan V. Decoding of legal formulas of the first constitution of the RSFSR of July 10, 1918: «anti-legal» nature of constitutional norms / V. Khan // Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1 (1). – С. 97-103
Series/Report no.: DOI 10.31733/2786-491X-2021-97-103;
Abstract: Law is an achievement of human civilization, it is based on the system of natural human rights, the structural components of which are being deployed, detailed, supplemented by laws and other acts of state power. Therefore, the law does not pursue the goal of alienation of fundamental rights and freedoms through the laws of the country. The article considers the illegal provisions of the Constitution of the RSFSR of July 10, 1918. The author substantiates the natural nature of property rights on the basis of historical examples, documents, actions and their consequences. An illustration of the violations of the laws of materialist dialectics and the realization of the scholastic ideas of the Bolshevik movement, which became the foundation for the construction of a despotic, totalitarian political system, is given.
Description: Право є досягненням людської цивілізації, воно ґрунтується на системі природних прав людини, структурні компоненти якої розгортаються, деталізується, доповнюються законами та іншими актами державної влади. Отже, право не має на меті відчуження через закони країни фундаментальних прав і свобод людини, купірування окремих елементів системи природних прав людини, погіршення якості, умов його життя, тому подібні закони відносяться до категорії – «неправові». У статті розглядаються антиправові положення Конституції РСФСР від 10 липня 1918 р. На історичних прикладах та документах автором обґрунтовується природний характер права власності. Наводиться ілюстрація порушень законів матеріалістичної діалектики та реалізації схоластичних ідей більшовицького руху, що стала фундаментом для будівництва деспотичної, тоталітарної політичної системи. Розшифровка юридичних формул першої Конституції РСФСР від 10 липня 1918 р. дозволяє прийти до висновку про неюридичну природу її положень, обумовленої порушенням системи природних прав людини. Демонстрація реалізації таких положень на прикладі конкретного історичного досвіду доводить, що подібні наслідки мали місце в період рабовласницького ладу. Відповідно, у досліджений автором історичний період, спостерігалися тенденції різкого занепаду економіки, дефіциту продовольства, що взаємоповʼязано з порушенням структури вільних трудових відносин, незацікавленістю до праці та використанням кваліфікованих кадрів для тих видів робіт, які не характерні для них. Маркерами юридичного права є система природних прав людини, складові якої перебувають у постійній взаємодії. Виокремлення будь-якого елементу системи призводить до порушення його інтегративних властивостей, цілісності гармонійної структури, а отже, залежно від розміру заподіяної шкоди, такі дії призводять до руйнування системи.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8201
Appears in Collections:Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf356,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.