Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8197
Title: Monitoring of employeesʼ work emails as a means of information security of a polish enterprise
Other Titles: Контроль службової електронної пошти персоналу як засіб інформаційної безпеки польського підприємства
Authors: Varianychenko, A.
Tiutchenko, S.
Варяниченко, А.
Тютченко, С.
Keywords: information security
privacy
sanctions
European Court, law
Labor Code
інформаційна безпека
приватне життя
санкції
Європейський суд
право
Трудовий кодекс
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Varianychenko A. Monitoring of employeesʼ work emails as a means of information security of a polish enterprise / A. Varianychenko, S. Tiutchenko // Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1 (1). – С. 124-133
Series/Report no.: DOI 10.31733/2786-491X-2021-124-133;
Abstract: In the given article, the problem information security of Polish enterprises is researched. One of the directives of the given information security is the control over the employeesʼ work emails. In the article, the legal obligations of the enterprises as for the work email monitoring and the right for personal life respect are analyzed. The issue of sanctions for confidentiality correspondence violation and the right to respect for the private life are dealt with.
Description: Інформаційне право − це відносно молода галузь права, предметом якої є інформаційні відносини, що виникають у процесі обігу інформації. За останні роки сформувався великий обсяг законодавчих актів, що регулюють інформаційну сферу, зокрема сферу інформаційної безпеки та захисту інформації. Права людини в інформаційному суспільстві забезпечуються міжнародними правовими актами, що стосуються інформаційних прав особистості. Важливим аспектом інформаційної діяльності держави є ієрархія пріоритетів, серед яких на першому місці стоїть міжнародне право, на другому – національне законодавство, а вже далі − підзаконні акти, які не повинні суперечити міжнародному та національному законодавству. У статті досліджується проблема забезпечення інформаційної безпеки підприємств Польщі, одним з напрямків якої є контроль службової електронної пошти персоналу підприємств. В статті проаналізовані правові зобовʼязання підприємств щодо контролю службової пошти своїх працівників та право на повагу до приватного життя. Розкрито питання санкцій за порушення конфіденційності кореспонденції та права на повагу до приватного життя. Авторами проаналізовано наукові праці з питань правового забезпечення інформаційної безпеки підприємств та констатовано, що в разі контролю службової електронної пошти персоналу роботодавець повинен керуватися такими принципами: принципом необхідності; принципом захисту гідності та особистих прав персоналу; принципом свободи та незалежності профспілок. В статті представлений моніторинг роботи персоналу та втручання в їхнє право на повагу до приватного життя. Використання положень Закону повинно здійснюватися з урахуванням необхідності збалансовувати ці суперечливі цінності та інтереси обох сторін трудових відносин. А це значить, що моніторинг, як вид контролю роботодавця, повинен враховувати потребу поважати особисті права працівників, включаючи право на приватне життя.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8197
Appears in Collections:Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1 (1)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Тютченко С.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf508,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.