Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7450
Title: Індивідуально-психологічні особливості навіюваності в умовах інформаційної пропаганди
Authors: Корнієнко, В.В.
Колодка, К.В.
Keywords: особистість
навіюваність
інформаційний вплив
сугестивність
соціально-психологічна адаптованість
психічний стан
Issue Date: 2020
Citation: Корнієнко В.В. Індивідуально-психологічні особливості навіюваності в умовах інформаційної пропаганди / В.В. Корнієнко, К.В. Колодка // Молодий вчений. - 2020.- № 2(78). – С. 80-83
Abstract: Стаття висвітлює аналіз результатів дослідження навіюваності як психологічного феномена, який проявляється при взаємодії особистості із соціальним середовищем і відображає ступінь піддатливості її до такого роду впливам. Визначено, що основними наслідками впливу пропаганди є підвищений рівень напруженості людини, який відбивається на роботі психічних процесів та призводить до появи психоемоційних розладів. Встановлено, що чим вищим є рівень суб’єктивного контролю особистості, тим нижчим є її рівень схильності до навіюваності. Дослідження проводилось на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, в якому взяли участь студенти перших – четвертих курсів, віком 18–21 років. В емпіричній частині роботи було висунуто три гіпотези дві з яких підтвердилися. Також, дослідження відкриває цілу низку питань для подальшого вивчення особистісних чинників схильності до навіюваності.
URI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-2-78-18
https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7450
Appears in Collections:Корнієнко В.В.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf243,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.