Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7442
Title: Ефективність впровадження психолого-педагогічної програми розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі
Authors: Крошка, Н.П.
Keywords: професійна відповідальність
ракетно-космічна галузь
психодіагностичні методики
когнітивна осмисленість
інтернальність суб’єктивного контролю
усвідомлення відповідальності
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Крошка Н.П. Ефективність впровадження психолого-педагогічної програми розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі / Н. П. Крошка // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації" (м. Харків, 14-15 листопада 2019 р.). – Харків, 2019. – Вип. 50 (54). – С. 31-37.
Abstract: В статті представлено результати апробації психолого-педагогічної програми розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі. Висвітлено вплив психолого-педагогічної програми на розвиток професійної відповідальності студентів за рахунок актуалізації психологічних умов.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7442
Appears in Collections:Бондаренко (Крошка) Н. П.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статтіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.