Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7327
Title: Метафора руки как проективный материал в работе практического психолога
Authors: Бородулькина, Т.
Keywords: метафора
метафоричні образи
візуальна метафора
метафоричні асоціативні карти
образ руки
метафора руки
практичні психологи
Issue Date: 2017
Publisher: Волинський національний університет (ВНА)
Citation: Бородулькина Т. Метафора руки как проективный материал в работе практического психолога / Т. Бородулькина // East European Journal of Psycholinguistics. - 2017. - Vol 4, No 1. – Pp. 17-29. - http://doi.org/10.5281/zenodo.824023
Abstract: У статті звертається увага на проблему науково-практичного обґрунтування використання метафоричних образів в якості проективного матеріалу в роботі практичного психолога. У результаті теоретичного аналізу автор описує метафору як проективний і терапевтичний інструмент, обґрунтовує необхідність звертання психологів до метафори, розглядає причини використання різноманітних метафор у психологічній практиці. Робиться акцент на розумінні метафори як засобі вираження та конструювання смислів, у тому числі екзистенційних. На прикладі змістовного наповнення метафоричних асоціативних карт піднімається проблема науково-практичного обґрунтування метафоричних образів, що використовуються у психологічній практиці. Автор вважає метафору руки важливим проективним матеріалом у роботі психолога та необхідним змістовним наповненням такого психологічного терапевтичного інструменту як метафоричні асоціативні карти. У результаті аналізу різноманітних досліджень символіки й значень руки, узагальнення досвіду використання зображення руки в практичній психології (на матеріалі діагностичних методів і різноманітних метафоричних асоціативних карт), а також на основі власного різноманітного досвіду практичної роботи автор запропонував робочу модель можливостей використання метафори руки як проективного матеріалу в роботі практичного психолога (на прикладі авторських метафоричних карт). З огляду на багатозначність, багатовимірність і відносну універсальність метафори руки, автор вважає, що залучення до психологічної практики очевидних (об'єктивних) і символічних характеристик руки дозволить практичним психологам працювати з великим репертуаром психологічних запитів (проблеми фізичного й психічного здоров'я; вікового розвитку й старіння; взаємин; соціального й професійного статусу; влади й підпорядкування; екзистенційні, моральні, ціннісно-смислові питання тощо).
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7327
Appears in Collections:Бородулькина Т.А.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEJPL_hand_metaphor_reviewed_borodulkina.pdf445,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.