Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6931
Title: Методика розслідування кримінальних правопорушень проти моральності: наукові та праксеологічні основи
Authors: Єфімов, М.М.
Citation: Єфімов М. М. Методика розслідування кримінальних правопорушень проти моральності: наукові та праксеологічні основи : монографія / М.М. Єфімов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 392 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Keywords: кримінальні правопорушення проти моральності
криміналістична характеристика
методика розслідування
спосіб вчинення кримінальних правопорушень
обстановка вчинення кримінального правопорушення
слідова картина
характеристика особи злочинця
характеристика особи потерпілого
початок досудового розслідування
коло обставин, що підлягають встановленню
типові слідчі ситуації
взаємодія працівників підрозділів правоохоронних органів
тактичне забезпечення досудового розслідування
тактика проведення слідчих (розшукових) дій
Abstract: Монографію присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища – розслідування кримінальних правопорушень проти моральності. У роботі з урахуванням сучасного стану розвитку наук криміналістики та кримінального процесу розглянуто особливості розслідування відповідних категорій протиправних діянь. Автором виокремлено структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваного виду кримінальних правопорушень і сформульовано їх чітку структуру з відповідними кореляційними зв’язками. Значна увага направлена на висвітлення планування й організації розслідування визначених діянь (планування розслідування; обставини, що підлягають встановленню; типові слідчі ситуації). Також було акцентовано увагу на особливостях проведення окремих слідчих (розшукових) дій і використання спеціальних знань у досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Крім того, висвітлено особливості подолання протидії розслідуванню та профілактики кримінальних правопорушень проти моральності. Для фахівців криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, науковців інших юридичних спеціальностей, науково-педагогічного складу закладів вищої освіти, здобувачів, курсантів, слухачів і практичних працівників правоохоронних органів.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6931
ISBN: 978-966-992-383-7
Appears in Collections:МОНОГРАФІЇ
Монографії
Єфімов М.М.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.