Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6743
Title: Structural-logical model of the strategy of operational-search combatting criminal offenses (economic crimes) in agrarian complex of Ukraine
Other Titles: Структурно-логічна модель стратегії оперативно-розшукової протидії кримінальним правопорушенням (економічним злочинам) у сфері агропромислового комплексу України
Authors: Yefimov, V.
Єфімов, В.
Keywords: агропромисловий комплекс
слідчі (розшукові) дії
огляд документів
обшук
допит свідків
слідчий
оперативний працівник
agro-industrial complex
investigative (search) actions
examination of documents
search
examination of witnesses
investigator
operative worker
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Yefimov V. Structural-logical model of the strategy of operational-search combatting criminal offenses (economic crimes) in agrarian complex of Ukraine / V. Yefimov // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 338-341
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-338-341;
Abstract: У статті досліджуються організаційні особливості побудови структурно-логічної моделі оперативно-розшукової протидії кримінальним правопорушенням (економічним злочинам) в сфері агропромислового комплексу України. Акцентується увага на тому що, кримінальні правопорушення економічної спрямованості, які вчинюються на підприємствах агропромислового комплексу, мають ряд характерних рис, зумовлених специфікою виробничо-господарської діяльності даних об'єктів економіки України. Вказано, що сучасна криміногенна ситуація в сфері агропромислового комплексу характеризується наступними ознаками: зростанням числа виявлених злочинів, наявністю значної кількості латентної злочинності; поширеністю організованої злочинної діяльності; значних матеріальних збитком, яка заподіюється кримінальними посяганнями. Також зосереджується увага на важливості того, що вивчення способів здійснення досліджуваної категорії злочинів показало, що вони відрізняються значною різноманітністю, особливою витонченістю, активної адаптацією злочинців до нових форм і методів підприємницької діяльності. Наявні статистичні дані, які характеризують особистість злочинців, необхідно враховувати при виявленні, попередженні і документуванні аналізованої категорії злочинів, організації належного оперативного обслуговування. Проведене дослідження дозволило визначити низьку ефективність діяльності оперативних підрозділів Національної поліції у протидії економічним злочинам у досліджуваній сфері. Більшість дослідників свідчать про необхідність забезпечення оперативних підрозділів науково обгрунтованими рекомендаціями щодо протидії кримінальним правопорушенням (економічній злочинності) в сфері сільського господарства в усіх напрямках їх діяльності.
Description: The organizational features of conducting individual investigative (investigative) actions in investigating crimes in the sphere of agro-industrial complex of Ukraine are investigated in the article. Attention is drawn to the sequence of investigative (investigative) actions in the investigation of economic crimes committed in the agro-industrial complex, which depends on the method of detection, consolidation and preservation of information, as well as the sequence of detection and fixation of traces of criminal encroachment.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6743
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Єфімов В.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39.pdf820,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.