Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6734
Title: Tactics of some verbal investigator (search) actions in the investigation of fraud in the field of employment
Other Titles: Тактика проведення деяких вербальних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства у сфері працевлаштування
Authors: Gukova, I.
Гукова, І.
Keywords: шахрайство
працевлаштування
послуги із посередництва
ринок праці
слідча (розшукова) дія
допит
потерпілий
підозрюваний
fraud
employment
mediation services
labor market
investigative action
interrogation
victim
suspect
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Gukova I. Tactics of some verbal investigator (search) actions in the investigation of fraud in the field of employment / I. Gukova // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 271-274
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-271-274;
Abstract: У статті розглянуто поняття, процесуальні та тактичні особливості найпоширенішої з вербальних процесуальних – допиту. Проаналізовано наукові підходи до змісту допиту, а також висвітлено проблемні питання, тактичних прийомів та обставин, які підлягають встановленню, при допиті різної категорії осіб у справах щодо шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні. Наголошено, що специфіку допиту визначає предмет даної слідчої (розшукової) дії, що залежить не тільки від процесуального становища допитуваного та інформації, якою він володіє, а й від способу вчинення шахрайства і характеру слідчої ситуації. Визначено організаційно-тактичні особливості проведення допитів під час розслідування шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні, окреслено обставини, що підлягають встановленню та наведено перелік питань, які визначають специфіку шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні. Успішне використання тактичних прийомів та застосування їх комбінацій є можливим тільки завдяки достатньому обсягу інформації відносно матеріалів кримінального провадження та наявності ряду доказів (показань інших учасників кримінального процесу, документів, в яких відображаються шахрайські операції тощо). Надати достатньо детальну інформацію про шахрайство на ринку праці та осіб, які його вчинили, а також пояснити певні факти про подію, може потерпілий. Показання останнього є достатньо достовірні через його зацікавленість у справі. Тому найважливішим завданням слідчого є встановлення психологічного контакту та окреслення обставин, які необхідно встановити під час допиту.
Description: The article considers the concepts, procedural and tactical features of the most common of the verbal procedural – interrogation. It is emphasized that the specifics of the interrogation is determined by the subject of this investigative (search) action, which depends not only on the procedural position of the interrogated and the information he possesses, but also on the manner of fraud and the nature of the investigative situation. The organizational and tactical features of conducting interrogations during the investigation of fraud in the field of employment mediation services are determined, the circumstances to be established are outlined and a list of issues that determine the specifics of fraud in the field of employment mediation services is given.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6734
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
АСПІРАНТИ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf768,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.