Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6732
Title: On the question of typical investigative situations in the investigation of involvement of minors in illegal activities
Other Titles: Щодо типових слідчих ситуацій при розслідуванні втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність
Authors: Prilovskyi, V.
Приловський, В.
Keywords: протиправна діяльність
неповнолітній
втягнення
типова слідча ситуація
слідча (розшукова) дія
організація
illegal activity
juvenile
involvement
typical investigative situation
investigative (search) action
organization
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Prilovskyi V. On the question of typical investigative situations in the investigation of involvement of minors in illegal activities / V. Prilovskyi // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 255-260
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-255-260;
Abstract: Висвітлено деякі аспекти розслідування втягнення неповнолітніх в протиправну діяльність. Розглядаються типові слідчі ситуації в досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Зазначається, що відповідні уповноважені особи повинні виконувати свої посадові обов’язки згідно конкретних обставин та обстановки. Загалом, можна сказати, що однією з основоположних наукових категорій для планування та організації досудового розслідування є слідча ситуація. В той же час, втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність характеризується специфічними обставинами, що впливають на алгоритми дій працівників Національної поліції під час виявлення та розслідування вказаних кримінальних правопорушень. Підтримується позиція, що типова слідча ситуація являє собою динамічну інформаційну систему, елементами якої є істотні ознаки й властивості обставин, що мають значення у кримінальній справі, зв'язки, відносини між ними, а також учасниками процесу розслідування, що настали, і передбачувані результати дій сторін. При розслідуванні досліджуваної категорії кримінальних правопорушень має найбільш важливе значення безпосередньо практична складова типових слідчих ситуацій. Визначається, що на початковому етапі розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність виникають наступні типові слідчі ситуації: а) особа, яка втягнула неповнолітнього в протиправну діяльність, відома та затримана, є достатня кількість матеріальних та особистісних доказів, що свідчать про конкретні умови кримінального правопорушення, для повідомлення підозри; б) особа, яка втягнула неповнолітнього в протиправну діяльність, відома, але матеріальних та особистісних доказів недостатньо для повідомлення йому про підозру; в) особа, яка втягнула неповнолітнього в протиправну діяльність, відома, є достатня кількість матеріальних та особистісних доказів, але злочинець переховується від правоохоронних органів; г) виявлено факт втягнення неповнолітнього в протиправну діяльність, але особа злочинця не встановлена.
Description: The article deals with covering some aspects of the investigation of the involvement of minors in illegal activities. Typical investigative situations in the studied category of criminal proceedings have been considered. It is stated that the relevant authorized persons must perform their duties according to the specific It has been determined that at the initial stage of the investigation of involvement of minors in illegal activities, the following typical investigative situations arise: a) the person who involved a minor in illegal activities is known and detained, there is sufficient material and personal evidence reports of suspicion; b) the person who involved the minor in the illegal activity is known, but the material and personal evidence is not sufficient to inform him of the suspicion; c) the person who involved the juvenile in illegal activities is known to have a sufficient amount of material and personal evidence, but the offender is hiding from law enforcement agencies; d) the fact of involvement of the juvenile in illegal activity is revealed, but the identity of the criminal isn't established.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6732
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Приловський В.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf804,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.