Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6720
Title: Certain aspects of the legal regulation of joint investment institutions operation in the EU
Other Titles: Деякі аспекти правового регулювання управління компаніями спільного інвестування у ЄС
Authors: Rezvorovych, K.
Резворович, К.
Citation: Rezvorovych K. Certain aspects of the legal regulation of joint investment institutions operation in the EU / K. Rezvorovych // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 155-159
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Keywords: інститут спільного інвестування
інвестиційні фонди
трасти
компанія з управління активами
joint investment institutions
asset management company
investment funds
trusts
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-155-159;
Abstract: Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед Україною на сучасному етапі, є збільшення темпів економічного зростання, що потребує залучення якомога більшої кількості інвестицій у різні галузі національної економіки. Однією з найбільш значимих форм інвестиційної діяльності в теперішній час в масштабах світового фінансового ринку є спільне інвестування, яке відбувається з використанням механізмів інвестиційних фондів. Важливість розвитку цієї сфери інвестиційної діяльності для економіки обумовлює необхідність проведення комплексного та детального дослідження світового досвіду правового регулювання інститутів спільного інвестування. Спеціалізовані організації, що управляють активами багатьох інвесторів, існують у більшості країн у різних формах. Переважно вони представлені інвестиційними компаніями та інвестиційними фондами. Головною метою створення інститутів спільного інвестування є ефективне використання заощаджень населення шляхом залучення їх до інвестиційної діяльності. Це сприяє утворенню значних коштів для капіталовкладень в економіку. Таким чином, інвестиційні компанії пропонують механізм, за допомогою якого дрібні інвестори об’єднуються, щоб мати переваги від великомасштабного інвестування. Інвестиційні компанії здійснюють значний вплив на економіку, що виявляється у їх впливі на ринок цінних паперів. Інвестиційні компанії, вкладаючи кошти в акції, сприяють зростанню їх ціни, а отже, у такий спосіб забезпечується ліквідність цінних паперів і фондового ринку. У науковій статті проаналізовано особливості правового регулювання інститутів спільного інвестування Євросоюзу. Надано визначення поняття та видів інститутів спільного інвестування, здійснено аналіз та визначення особливостей правового режиму інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів Євросоюзу, а також питання організації управління та контролю за діяльністю інститутів спільного інвестування в цих країнах.
Description: The scientific article analyzes the peculiarities of the legal regulation of the joint investment institutions of the European Union. The concepts and types of joint investment institutions have been defined, the legal regime and the peculiarities of their activity have been analyzed. The state in which the right conditions for investment funds are created has in their person an effective mechanism for the development of the securities market, which play a significant role in the crosssectoral redistribution of capital, enhance the stability of the stock market, stimulate both the internal investment process and foreign investment, promote empowering the state with regard to domestic borrowing. The positive role of co-investment institutions in the macroeconomic context is confirmed by the preferential nature of investment funds taxation (or lack thereof), which is characteristic of the national legislation of the vast majority of countries.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6720
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Резворович К.Р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf860,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.