Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6719
Title: Protection of intellectual property in Ukraine: prospects and challenges of implementation
Other Titles: Захист інтелектуальної власності в Україні: перспективи та складнощі реалізації
Authors: Kruglova, O.
Круглова, О.
Keywords: інтелектуальна власність
захист права
охорона права
авторське та суміжні права
право промислової власності
intellectual property
protection of rights
protection of rights
copyright and related rights
industrial property rights
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Kruglova O. Protection of intellectual property in Ukraine: prospects and challenges of implementation / Kruglova O. // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 139-143
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-139-143;
Abstract: У статті досліджено сучасний стан правової охорони права інтелектуальної власності в Україні. Автором визначаються проблеми у вітчизняному законодавстві, що заважають дієвому правовому захисту права інтелектуальної власності, та з’ясовуються перспективи його вдосконалення. Проаналізовані заходи цивільної, адміністративної і кримінальної відповідальності. Однак, зауважується, що такі заходи не можуть дати позитивних наслідків без врахування дії економічних законів, без державного реагування на процеси, що відбуваються на ринку, та в економіці вцілому. Основною ідеєю статті є те, що законодавство у сфері інтелектуальної власності повинно мати комплексний характер для регулювання режиму того чи іншого об’єкта інтелектуальної власності. Також наголошується на низьких стандартах правового захисту права інтелектуальної власності в нашій країні. Багато в чому вони викликані значним дефіцитом кваліфікованих фахівців у цій сфері. Акцентується увага на необхідності фахової освіти. У статті надається аналіз позитивних законодавчих змін останніх років. Зокрема аналізується роль національного орган інтелектуальної власності, який забезпечить належний міжнародний імідж нашої країни у сфері інтелектуальної власності. Серед основних складнощів реалізації належного захисту інтелектуальної власності називаються також відсутність налагодженого, ефективного ринку авторського права та суміжних прав, а також неналежне фінансування заходів у сфері запровадження сучасних технологій, організації управління та розвитку інфраструктури у сфері правової охорони інтелектуальної власності. Процеси, що відбуваються у сфері охорони права інтелектуальної власності, розглядаються також з огляду на ситуацію яка створена світовою пандемією та активним використанням цифрових технологій.
Description: The article examines the current state of legal protection of intellectual property rights in Ukraine. The author identifies problems in domestic legislation that hinder the effective legal protection of intellectual property rights, and clarifies the prospects for its improvement. It is noted that it is necessary to take into account the actions of economic laws, the state response to processes occurring in the market and in the economy. The article provides an analysis of positive legislative changes in recent years. The processes taking place in the field of protection of intellectual property rights are also considered in view of the situation created by the global pandemic and the active use of digital technoloigies.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6719
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Круглова О.О.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf806,03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.