Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6686
Title: Теоретичні засади методики розслідування втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства
Authors: Єфімов, М.М.
Лазарєв, В.О.
Citation: Єфімов М.М. Теоретичні засади методики розслідування втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства : монографія / М.М. Єфімов, В.О. Лазарєв. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 232 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Keywords: криміналістична характеристика
втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства
особа злочинця
особа потерпілого
розслідування втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства
алгоритми дій слідчого
типові слідчі ситуації
тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій
використання спеціальних знань
Abstract: Монографію присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища – розслідуванню втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства. В науковій праці, на основі аналізу ряду розробок провідних вчених-криміналістів, досліджено теоретичні та практичні аспекти розслідування досліджуваної категорії кримінально караних діянь. Авторами виокремлено структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваного виду кримінального правопорушення та сформульовано їх чітку структуру з відповідними кореляційними зв’язками. Значна увага направлена на висвітлення організаційних і тактичних засад розслідування визначених діянь (планування розслідування; обставини, що підлягають встановленню; типові слідчі ситуації). Також було акцентовано увагу на особливостях розслідування легалізації доходів, одержаних шляхом втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства. Крім того, викладено особливості криміналістичного забезпечення проведення окремих слідчих (розшукових) дій та використання спеціальних знань в досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Для фахівців криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, науковців інших юридичних спеціальностей, науково-педагогічного складу закладів вищої освіти, здобувачів, курсантів, слухачів та практичних працівників правоохоронних органів.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6686
ISBN: 978-966-992-186-4
Appears in Collections:Лазарєв В.О.
МОНОГРАФІЇ
Монографії
Єфімов М.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теорет_засади_рослидув_проституц-сутенерство.pdf990,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.