Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6685
Title: Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні: теоретичний, методологічний і прикладний аспекти
Authors: Завгородній, В.А.
Keywords: Європейський суд з прав людини
практика Європейського суду з прав людини
Страсбурзький суд
юридична діяльність
Суд Ради Європи
імплементація постанов Страсбурзького суду
імплементація постанов Суду Ради Європи
заходи індивідуального характеру
заходи загального характеру
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Завгородній В.А. Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні: теоретичний, методологічний і прикладний аспекти : монографія / В.А. Завгородній. – Дніпро: ДДУВС, 2020. – 536 с.
Abstract: Монографія є комплексним дослідженням феномену впливу практики Страсбурзького суду на юридичну діяльність в Україні. На основі положень сучасних теорій юридичної та судової практики запропоновано авторський підхід до розуміння поняття «практика Європейського суду з прав людини», виокремлено його суттєві риси, з-поміж яких особливу увагу приділено прецедентності та джерельності, а також визначено структуру цього явища правової дійсності. В роботі з’ясовано юридичну природу рішень Суду Ради Європи, багатоманітність їх прояву в правовій реальності, визначено функції постанов цієї міжнародної правозахисної інституції, а також значення окремої думки судді Європейського суду з прав людини для правової доктрини й юридичної практики. Особливу увагу в роботі приділено механізму імплементації постанов Страсбурзького суду в національній правовій системі, а також різним аспектам впливу практики Суду Ради Європи на теоретичну та практичну юридичну діяльність в Україні. Для науковців, здобувачів вищої освіти спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність», працівників судових, правоохоронних та правозахисних інституцій, чия професійна діяльність пов’язана з тлумаченням і застосуванням норм національного законодавства з урахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6685
ISBN: 978-617-7665-95-2
Appears in Collections:Завгородній В.А.
МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.