Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6596
Title: International terrorism as a political phenomenon. Problems of counteraction
Other Titles: Міжнародний тероризм як політичний феномен. Проблеми протидії
Authors: Alekseenko, I.V.
Алєксєєнко, І.В.
Keywords: глобалізація
тероризм
людська безпека
демоцид
світова політика
стійкий розвиток
глобальні загрози
globalization
terrorism
human security
democide
world politics
sustainable development
global threats
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Alekseenko I. V. International terrorism as a political phenomenon. Problems of counteraction / I. V. Alekseenko // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110). – С.42-48
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-1-42-48;
Abstract: У статті аналізуються та узагальнюються різні теоретико – методологічні підходи до мікрополітики, у фокусі уваги якої традиційно перебуває людина, а також виходять на перший план фундаментальні проблеми світоустрою, проблеми сталого розвитку і пов'язані з ними зміни, які переживає світ, суспільство, людина в умовах глобалізації, коли мережа взаємозв'язків структурних одиниць мегасуспільства настільки ускладнюється, що зв'язки на мега-, макро-, мезорівнях безпосередньо фокусуються в окремо взятій особистості на – мікрорівні. Визначено, що тенденція до розгляду мікрополітичних проблем у контексті глобалізації, свідчить про поступове розширення взаємозв'язків світової і мікрополітики як наукових сфер дослідження, спільним предметом яких стає аналіз проблем глобальної й особистої безпеки, демократизації глобального політичного процесу, забезпечення керованості глобальним розвитком на всіх рівнях організації. Обгрунтовано, що сучасні процеси глобалізації відображають потребу ствердження пріоритету загальнолюдських цінностей, що для забезпечення довгострокової глобальної безпеки і сталого розвитку засобами політики важливим є розуміння механізмів функціонування світу глобальної політики, в якому істотне значення відіграють характер діючої політичної культури й політичної свідомості. Доведено, що символічним осередком глобальних викликів сучасності як сукупностей найгостріших глобальних проблем, які постають перед світовою цивілізацією на початку ХХI ст., став феномен міжнародного тероризму і його різновид – глобальний терор як терор нового типу, що, на відміну від традиційного терору спрямований проти конкретних осіб, характер демоциду (масових убивств). Визначено, що тероризм являє собою виклик суверенітету націй-держав їх монополії на насильство. За своєю природою він транснаціональний і нівелює здатність суверенних держав контролювати транскордонні зв'язки. Тероризм став методом нав'язування своєї волі шляхом незаконного (несанкціонованого системними нормами) застосування насильства, підриву монополії сучасної держави на насильство – ключового компонента суверенітету. Виявлено, що тероризм сам значно впливає на розгортання глобальних процесів. Він не зупиняється на кордонах держави, а створює мережу відносин, що перетинають кордони таким чином, що боротьба з тероризмом вимагає міжнародних зусиль і набуває транскордонного характеру. Концептуалізовано, що світова політика орієнтована на розв’язання проблем, породжуваних глобалізацією. Глобального характеру сьогодні набуває проблема безпеки в глобалізованому світі. Світова політика наголошує на питаннях глобальної безпеки в тісному зв'язку з проблемами особистої безпеки, як стану захищеності життєво важливих інтересів особистості. Визначено, що світова політика орієнтована сьогодні на пошук ефективних рішень проблем безпеки і вбачає їх у створенні глобальної системи протидії сучасним загрозам і викликам глобалізації. Система покликана забезпечувати міжнародну стабільність і стійкий розвиток на тривалу перспективу насамперед на основі політичного регулювання глобальних процесів. Світова політика знаходиться перед необхідністю встановлення нових пріоритетів політики глобальної безпеки, можливостей і засобів політичного регулювання глобальної сфери.
Description: One of the main features of international political and legal development is the unresolved problem of national security of the state and international security. This is particularly relevant in the current globalized environment, when the economy, informatization and democratization of international relations create unprecedented opportunities for development, but at the same time increase the vulnerability of the system to terrorism, the use of weapons of mass destruction, etc. Scientists of our time are faced with urgent tasks, the solution of which allows the study of the problems of state creation, especially such important determinants of this process as legal regulation in the field of national and international security of the state in the context of globalization. Proceeding from this, scientific researches in this context, in which the basic principles of organization of national and international security are systematically revealed, are expedient and timely.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6596
Appears in Collections:Алєксєєнко І.В.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf338,31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.