Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/658
Title: Порядок та особливості документування та досудового розслідування розкрадання вантажів на залізничному транспорті
Procedure and peculiarities of documentation and pre-trial investigation of freight stealing in railway transport.
Authors: Чаплинський, К.О.
Пиріг, І.В.
Єфімов, В.В.
Захарко, А.В.
Литвинов, В.В.
Дячкін, О.П.
Chaplynskyi, K.O.
Pyrih, І.V.
Yefimov, V.V.
Zakharko, A.V.
Lytvynov, V.V.
Diachkiv, O.P.
Keywords: розкрадання вантажів на залізничному транспорті
предмет злочинного посягання
обстановка вчинення злочину
способи вчинення злочину
типові сліди крадіжок вантажів
характеристика особи злочинця
типові слідчі ситуації
огляд місця події
особливості проведення допитів
призначення та проведення судових експертиз
freight stealing in railway transport
target of criminal offence
crime situation
ways of crime committing
typical traces of freight stealing
criminal’s personal characteristic
typical investigative situations
crime scene investigation
peculiarities of interrogation
appointment and performing expert examinations
Issue Date: 2017
Publisher: ДДУВС
Citation: Порядок та особливості документування та досудового розслідування розкрадання вантажів на залізничному транспорті: метод. рек. / К.О. Чаплинський, І.В. Пиріг, В.В. Єфімов [та ін.]. – Дніпро: ДДУВС, 2017. – 80 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять кримінально-правову та криміналістичну характеристику розкрадань вантажів на залізничному транспорті та визначають типовий порядок дій щодо розслідування злочинів даної категорії. Вказані методичні рекомендації призначені для слідчих та працівників інших органів та підрозділів Національної поліції України, які приймають участь у розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті.
Methodical recommendations include criminal law and criminalistics characteristics of freight stealing in railway transport and define standard procedure of actions as to investigation of crimes of this category. These recommendations are for investigators and officials of other bodies and Ukrainian National Police divisions taking part in investigation of freight stealing in railway transport.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/658
Appears in Collections:Захарко А.В.
Литвинов В.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Чаплинський К.О.
Єфімов М.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОД РЕКОМЕНДАЦ_крадиж_вантаж_зализн.pdf704,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.