Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6463
Title: Теорія держави і права. Збірник тестових завдань. Частина ІІ
Authors: Боняк, В.О.
Сердюк, І.А.
Сердюк, Л.М.
Жеглінська, Т.О.
Keywords: норми права
форми права
система права
правова поведінка
юридична відповідальність
законність
правова свідомість
правова культура
правові системи
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Теорія держави і права. Збірник тестових завдань. Частина ІІ : навч.-метод. посіб. / В.О. Боняк, І.А. Сердюк, Л.М. Сердюк, Т.О. Жеглінська. – Дніпро : ДДУВС, 2020. – 120 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Теорія держави і права» й із урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, плюралізму підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на виникнення, функціонування та розвиток держави і права, а також юридичної практики. Його зміст складають тестові завдання, що у формі логічно-істинних та хибних суджень відображають теоретичні положення про сутність державно-правових явищ, загальні закономірності їх виникнення, функціонування та розвитку. Пропоновані тестові завдання були апробовані в освітньому процесі ДДУВС, що здійснювався із використанням дистанційної форми навчання. Видання розраховано на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями, що складають предмет вивчення теорії держави і права.
URI: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/6463
ISBN: 978-617-8032-09-8
Appears in Collections:Боняк В.О.
Жеглінська Т.О.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники
Сердюк Л.М.
Сердюк І.А.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.