Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5390
Title: Упровадження інноваційних інструментів управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів
Authors: Трещов, М.М.
Keywords: ресурсне забезпечення місцевих бюджетів
місцеве самоврядування
фінансова децентралізація
інноваційні інструменти управління
соціально-економічний розвиток
стратегія
local budgets resource support
self-local government
finansial decentralization
innovative management tools
socio-economic development
strategy
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Citation: Трещов М. М. Упровадження інноваційних інструментів управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів / М. М. Трещов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2016 – Вип. 1 (28). – С. 157 – 163.
Abstract: Досліджуються підходи до впровадження інноваційних інструментів управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів. Доводиться необхідність застосування управлінських інновацій та передових технологічних досягнень для успішної реалізації реформи місцевого самоврядування та забезпечення самодостатності територіальних громад України як на сучасному етапі перетворень, так і в майбутньому. Пропонується перелік заходів стратегії розвитку ресурсної бази місцевих бюджетів з урахуванням інноваційного складника. Визначаються основні процеси у межах стратегії впровадження інноваційних інструментів управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів.
Description: The approaches to implementation of innovative management tools of local budgets resource support are researched. The necessity of the use of management innovations and advanced technological achievements for the successful implementation of local government reform and ensure the sustainability of communities in Ukraine at the present stage transformation and in the future is improved. A list of measures of the strategy of local budgets resource base development based on innovation component is proposed. The basic processes within strategy of implementation of innovative instruments in the local budgets resource support are determined.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5390
Appears in Collections:НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Трещов М.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf129,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.