Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5247
Title: Прогнозна оцінка показників розвитку регіональної транспортно-логістичної системи придніпровського економічного району
Authors: Іванов, С.В.
Ляшенко, В.І.
Трушкіна, Н.В.
Keywords: регіональна економіка
транспортно-логістична система
показники
прогнозна оцінка
економіко-математичний інструментарій
тенденції
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний економічний університет
Citation: Іванов С.В. Прогнозна оцінка показників розвитку регіональної транспортно-логістичної системи придніпровського економічного району / С.В. Ляшенко, В.І. Ляшенко, Н.В. Трушкіна // Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 березня 2020 р.). - К., 2020. — С. 445-451
Abstract: Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України «Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України». Виконано прогнозну оцінку показників, що характеризують розвиток регіональної транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району (ПЕР) з використанням економіко-математичного інструментарію, і на цій основі виявлено тенденції її функціонування. При цьому необхідно зазначити, що прогнозні оцінки варто вважати прогнозами – попередженням. Тобто за умови збереження незначного рівня продуктивності праці та її зниження, низької капіталовіддачі капітальних інвестицій на найближчі роки суттєво можуть зменшитися обсяги діяльності транспорту (залізничного та автомобільного) Придніпровського економічного району.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5247
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Іванов С.В.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.