Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5213
Title: Реформування бюджетної системи України як напрям регулювання розвитку національної економіки
Authors: Разумова, Г.В.
Протопопова, Н.А.
Keywords: національна економіка
соціально-економічні проблеми
реформа
бюджетна система
децентралізація
адміністративно-територіальна одиниця
місцевий бюджет
місцеве самоврядування
міграція
Issue Date: 2019
Publisher: Державний університет «Житомирська політехніка»
Citation: Разумова Г.В. Реформування бюджетної системи України як напрям регулювання розвитку національної економіки / Г.В. Разумова, Н.А. Протопопова // ВІСНИК ЖДТУ. - 2019. - № 2. - С. 52-58
Abstract: Визначено, що ключовим завданням реформування бюджетної системи є стимулювання соціально-економічного розвитку територій, розширення їх ресурсної бази та підвищення економічного потенціалу. Необхідність трансформації бюджетної системи викликана високим рівнем соціальної напруженості в державі, що пов'язано, в першу чергу, з неефективним розмежуванням адміністративних, організаційних, фінансових та управлінських повноважень, непродуктивним наданням послуг і перерозподілом доходів між державою і населенням. Доведено, що в контексті проведення реформи бюджетної системи в Україні механізм управління місцевими бюджетами стає важливим напрямом забезпечення стабільного розвитку національної економіки. В статті висвітлено соціально-економічні проблеми на національному та місцевому рівнях, а також запропоновано напрями їх вирішення. Визначено, що характерною проблемою для України на сьогодні є нестача робочої сили, яка викликана демографічною кризою і міграцією населення. Удосконалено механізм управління місцевими бюджетами в умовах децентралізації, що ґрунтується на виявлені внутрішніх та зовнішніх проблемних місць і сильних сторін та визначення на цій основі так званих «точок» регіонального зростання.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5213
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Разумова Г. В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175116-387660-1-PB.pdf501,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.