Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5075
Title: Цивільне право та процес: підготовка до іспиту. Ч. 1
Authors: Резворович, К.Р.
Юнін, О.С.
Круглова, О.О.
Юніна, М.П.
Ярошенко, А.С.
Давидова, Н.В.
Нагорна, О.О.
Шурин, І.В.
Citation: Цивільне право та процес: підготовка до іспиту : навч. посіб. / кол. авт.: К.Р. Резворович (кер.), О.С. Юнін, О.О. Круглова та ін. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2020. – Ч. 1. – 295 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Видавець Біла К.О.
Keywords: цивільні правовідносини
суб’єкти цивільного права
фізична особа
юридична особа
об’єкти цивільних прав
цiнні папери
строки та терміни в цивільному праві
позовна давність
правочини
право власності
речові права на чуже майно
захист права власності
право інтелектуальної власності
зобов’язальне право
цивільно-правова відповідальність
цивільно-правовий договір
договір дарування
купівля-продаж
договір найму (оренди)
договір підряду
недоговірні зобов’язання
спадкове право
Abstract: Посібник підготовлено на основі положень чинного цивільного законодавства України відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Цивільне право та процес» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Навчальний посібник підготовлений для допомоги здобувачам вищої освіти під час підготовки до здачі екзамену по дисципліні. Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5075
ISBN: 978-617-645-389-5
Appears in Collections:Давидова Н.В.
Круглова О.О.
Нагорна О.О.
Підручники, навчальні посібники
Підручники, навчальні посібники
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Резворович К.Р.
Шурин І.В.
Юнін О.С.
Юніна М.П.
Ярошенко А.С.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.