Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/492
Title: Трудове право (в схемах та визначеннях)
Other Titles: Employment law (in charts and definitions
Authors: Коваленко, А.В.
Юнін, О.С.
Савєльєва, М.О.
Круглова, О.О.
Валєєв, Р.Г.
Юніна, М.П.
Кацуба, Р.М.
Миронюк, С.А.
Межевська, Л.В.
Фурса, В.В.
Kovalenko, A.V.
Yunin, O.S.
Savielieva, M.O.
Kruhlova, O.O.
Valieiev, R.H.
Yunina, M.P.
Katsuba, R.M.
Myroniuk, S.A.
Mezhevska, L.V.
Fursa, V.V.
Кобзар, Т.С.
Keywords: колективний договір
трудовий договір
робочий час
час відпочинку
нормування праці
оплата праці
гарантії і компенсації
трудова дисципліна
охорона праці
праця жінок
праця молоді
індивідуальні трудові спори
професійні спілки
трудовий колектив
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
пенсійне забезпечення
collective agreement
employment agreement
working hours
time off
labour norming
payment for labour
benefits and compensations
work discipline
labour protection
women’s labour
child labour
individual employment disputes
trade unions
compulsory state social insurance
pension provision
Issue Date: 2017
Publisher: Видавець Біла К.О.
Citation: Трудове право (в схемах та визначеннях): навч. посіб. / А.В. Коваленко, О.С. Юнін, М.О. Савєльєва та ін.). – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2017. – 166 с.
Abstract: Посібник підготовлено на основі положень Кодексу законів про працю відповідно до програми навчальної дисципліни «Трудове право» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує результати науково-практичного аналізу основних понять трудового права України у структурно-логічних схемах та визначеннях, візуалізуючи теоретичні положення юридичної науки. У посібнику в значній мірі відображені основні трактовки і підходи до визначення базових понять, що містяться у правовій доктрині та знайшли відображення у правозастосовній практиці. Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.
Education publication represents the results of scientific practical analysis of Ukrainian Employment law basic definitions in structural logical charts and definitions visualizing theoretical principles of legal science. Basic representations and approaches to fundamental notions definitions existing in legal doctrine and reflected in compliance practices have been considerably represented. This textbook is for students, cadets, audience and academics, as well as scholars and practitioners.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/492
ISBN: 978-617-645-276-8
Appears in Collections:Валєєв Р.Г.
Кобзар Т.С.
Коваленко А.В.
Круглова О.О.
Межевська Л.В.
Миронюк С.А.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники
Савєльєва М.О.
Фурса В.В.
Юнін О.С.
Юніна М.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник з ТП схеми_макет.pdf2,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.