Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4263
Назва: Дослідження сутності поняття «Інвестиційні ринки»
Автори: Чириченко, Ю.В.
Фісуненко, Н.О.
Ключові слова: інвестиційний ринок
регіональний інвестиційний ринок
інфраструктура інвестиційного ринку
сегменти інвестиційних ринків
investment market
regional investment market
investment market infrastructure
segments of investment markets
Дата публікації: 2016
Видавництво: Білоцерківський національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Чириченко Ю.В. Дослідження сутності поняття «Інвестиційні ринки» / Ю.В. Чириченко, Н.О. Фісуненко // Сталий розвиток економіки. - 2016. - № 3. - С. 114-120
Короткий огляд (реферат): Мета – дослідження та вивчення сутності поняття «інвестиційний ринок», розгляд інфраструктури та сегментації інвестиційного ринку за критерієм регіональної ознаки. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в статті використано: аналітичномонографічний метод – при вивченні літературних джерел; систематизації – при наукових дослідженнях у галузі інвестування та сутності інвестиційного ринку; узагальнення – для формування висновків. Результати. Проведене дослідження дало змогу виділити основні принципові положення до визначення поняття «інвестиційний ринок», що, в свою чергу, дало можливість запропоновувати найбільш розгорнене його тлумачення. Розглянута структура і сегментація інвестиційного ринку свідчить про те, що науковці проводять активне дослідження у цьому напрямку. Наукова новизна полягає у розкритті сутності поняття «інвестиційний ринок», теоретичному обґрунтуванні принципових положень його визначення, що дало можливість сформувати та удосконалити основні елементи інвестиційних ринків. При дослідженні та систематизації основних критеріїв структурування особлива увага звернена на недостатність вивчення поняття «регіональний інвестиційний ринок», відсутність його характеристики, механізму формування регіональних інвестиційних ринків в умовах децентралізації, що потребує вивчення та опрацювання цього питання. Практична значущість. Результати теоретико-методичних досліджень сутності інвестиційних ринків, їх принципових положень, інфраструктури, основних елементів та розгорнутої сегментації інвестиційних ринків на види за окремими ознаками в період децентралізації країни створить можливість на регіональному рівні на практиці сформувати механізми їх формування та функціонування.
Опис: Purpose – the research and study of the gist of the term “investment market”, the consideration of infrastructure and investment market segmentation, "regional investment market." Methodology of research. To achieve this purpose the article used: monographic analytical method – the study of literature; systematization - of scientific research in the field of investment and the nature of the investment market by domestic and foreign scientists; generalization – to make the conclusions. Findings. The conducted study allowed defining the basic provisions to the definition of "investment market", in its turn, it made it possible to offer the most expanded interpretation of this term. The considered structure and segmentation of the investment market shows that scientists are conducting active research in this direction. Originality consists in revealing the gist of the term "investment market" and the theoretical justification of the key provisions of its definition making it possible to form and improve the basic elements of the investment markets. In the study and systematization of the main criteria for its structuring special attention is paid to the lack of study of the term "regional investment market", the absence of its characteristics, and the tool of formation of the regional investment markets within the decentralization process which requires studying and further development of this issue. Practical value. The results of theoretical and methodological researches of the gist of the investment markets, their principal provisions, the infrastructure, basic elements and expanded segmentation of the investment markets into types according to the particular features during the decentralization of the country will create the opportunity to develop the tools for their formation and operation in practice at the regional level
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4263
Розташовується у зібраннях:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Фісуненко Н.О.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
с2.pdf727,16 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.