Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3959
Title: Use of information technologies as a means of increasing motivation when learning foreign language in non-linguistic higher education institutions
Other Titles: Використання інформаційних технологій як засіб підвищення мотивації при вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю
Authors: Dekusar, G.
Dyshkant, O.
Dehtyar, V.
Декусар, Г.Г.
Дишкант, О.Р.
Дегтяр, В.А.
Keywords: мотивація
інформаційні технології
мультимедійна презентація
електронний підручник
дистанційне навчання
motivation
information technologies
multimedia presentation
e-textbook
distance learning
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Dekusar G. Use of information technologies as a means of increasing motivation when learning foreign language in non-linguistic higher education institutions / G. Dekusar, O. Dyshkant, V. Dehtyar // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 302-306
Abstract: Освітні реформи, які проводяться в нашій країні, поряд із розробкою нових освітніх стандартів, зумовили необхідність зміни методики викладання іноземної мови в університетах. Підвищення мотивації студентів, підвищення інформаційної спроможності навчального процесу, застосування та активізація сучасних методів навчання, а також використання нових навчальних посібників та технологій – основні завдання, які стоять сьогодні перед вищим навчальним закладом. У статті розглянуто різні підходи вітчизняних та іноземних науковців щодо визначення концепції «мотивації», визначено шляхи підвищення мотивації студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів та окреслено ключові проблеми використання інформаційних технологій при вивченні іноземної мови студентами. У роботі представлено конкретні приклади успішного використання комп’ютерних технологій при викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю, проаналізовано їх переваги та акцентовано увагу на необхідність комплексного підходу щодо їх використання. Наведено приклади інформаційних технологій, які можна ефективно використовувати при викладанні іноземної мови у вищих навчальних закладах: платформа MOODLE, електронні підручники та словники, дистанційні електронні курси, мультимедійні презентації, навчальні комп’ютерні програми, тощо. У статті підкреслюється можливість поєднання новітніх та традиційних технологій викладання іноземної мови. Метою статті є доведення доцільності запровадження інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови, що призводить до суттєвого підвищення мотивації у здобувачів вищої освіти
Description: Different approaches of domestic and foreign scholars to define the concept of "motivation" are considered, ways of increasing the motivation of students of non-linguistic higher education institutions and topical issues of using information technologies in the study of a foreign language are singled out. Specific examples of information technologies for teaching English in non-linguistic higher education institutions that are already successfully applied in practice are presented, their advantages are analyzed and the need for a comprehensive approach to their use is emphasized. The purpose of the article is to substantiate the feasibility of information technologies introduction in the process of teaching a foreign language by significantly increasing the motivation of higher education applicants.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3959
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Декусар Г.Г.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.pdf351,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.