Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3945
Title: Ensuring enterprise economic security
Other Titles: Забезпечення економічної безпеки підприємства
Authors: Rybalchenko, L.
Ryzhkov, E.
Рибальченко, Л.В.
Рижков, Е.В.
Keywords: економічна безпека
стабільність підприємства
система моніторингу
економічний стан
загроза економічній безпеці
economic security
enterprise stability
monitoring system
economic condition
threat to economic security
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Rybalchenko L. Ensuring enterprise economic security / L.Rybalchenko, E. Ryzhkov // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 268-271
Abstract: Досліджено сучасний стан розвитку підприємства, складові економічної стабільності та стійкості, а також підходи до забезпечення його рівня економічної безпеки. Визначено основні завдання щодо ефективного та стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства та проблеми впливу на його діяльність економічних ризиків. Проаналізовано збитки, що сталися на підприємствах, в наслідок дій професійного шахрайства в Україні та світі. Сучасний етап соціально-економічного розвитку характеризується значними політичними, економічними, соціальними та екологічними змінами, стрімким розвитком науково-технічного прогресу, що проникає у всі сфери життєдіяльності людини. Кризові явища, що наростають в державі, посилюють невизначеність економічного становища та вимагають від суб’єктів господарювання посилення уваги до питань власної економічної безпеки, виявлення та нейтралізації можливих загроз, небезпек та ризиків, здатних негативним чином вплинути на стан та результати їх діяльності. Правильно побудована система забезпечення економічної безпеки дозволить проводити постійний моніторинг за діяльністю організації з метою виявлення загроз і профілактики в діяльності конкурентів, а також дозволить побудувати ефективну методику боротьби з виникаючими проблемами. В даний час існує ряд можливих загроз безпеки і для того, щоб правильно їх оцінити, необхідно проводити профілактичну роботу і боротьбу з подібними проблемами з метою побудови ефективної системи забезпечення економічної безпеки комерційної структури. Для забезпечення економічної безпеки підприємства необхідно застосування комплексного підходу, враховуючи виробничі, ринкові та правові ознаки, контроль всіх змін, які відбуваються в ході діяльності компанії, а також використання системи моніторингу, за допомогою якої можливо аналізувати всі зміни, які можуть вплинути на діяльність підприємства, без якого неможливо створити повноцінний підхід по забезпеченню економічної безпеки підприємства, економічної безпеки регіону та національної економічної безпеки
Description: The article deals with current state of enterprise development, components of economic stability and sustainability, as well as approaches to ensuring its level of economic security. The main tasks of effective and strategic management of the economic security system of the enterprise and problems of influence on its activity of economic risks are determined. The losses incurred at the enterprises as a result of professional fraud in Ukraine and in the world are analyzed.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3945
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Рибальченко Л.В.
Рижков Е.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf415,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.