Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/3940
Title: Criminal provision of an examination during the investigation of citizen's luggage theft committed at the airport
Other Titles: Криміналістичне забезпечення проведення огляду під час розслідування крадіжок багажу громадян, учинених в аеропорту
Authors: Senko, A.
Сенько, А.В.
Keywords: крадіжки
організація
тактика
слідчі (розшукові) дії
огляд
криміналістичне забезпечення
theft
organization
tactics
investigative (search) actions
examination
forensic support
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Senko A. Criminal provision of an examination during the investigation of citizen's luggage theft committed at the airport / A. Senko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 237-242
Abstract: Наукова стаття присвячена висвітленню деяких аспектів проблемних питань розcлідування крадіжок багажу громадян, учинених в аеропорту. Виокремлено наукові підходи до визначення поняття та структури криміналістичної характеристики кримінального правопорушення. Наголошено на значенні даної наукової категорії. Розглядаються особливості криміналістичного забезпечення проведення огляду для більш швидкого розслідування досліджуваної категорії кримінальних правопорушень. Автор зазначає, що огляд є однією з найбільш розповсюджених слідчих (розшукових) дій при розслідуванні крадіжок багажу пасажирів в аеропортах. Наголошено, що огляд належить до числа початкових, неповторних та незамінних слідчих (розшукових) дій. Правоохоронна практика свідчить, що дану слідчу (розшукову) дію не можна замінити іншими слідчими (розшуковими) діями, зокрема, допитами осіб, які є очевидцями злочинної події, оскільки жоден свідок не в змозі дати у своїх показаннях необхідного обсягу інформації, яку може виявити слідчий безпосередньо під час проведення огляду місця події, застосовуючи засоби криміналістичної техніки та допомогу спеціалістів. Під час огляду місця події оглядають усі об’єкти, які можуть мати відношення до злочину, залежно від конкретної слідчої ситуації, за внутрішнім переконанням слідчого. Тому інформативність слідчого огляду набагато вища, ніж, yаприклад, одночасних обшуків чи слідчого експерименту за участю працівників аеропорту. На перший план виходить обов’язкове виявлення та вилучення зазначеної інформації. Адже сліди вчинення суспільно-небезпечного діяння в місцях значного скупчення людей можуть бути досить швидко втрачені. До огляду місця події вважаємо залучати наступні категорії осіб: працівники підрозділів кримінальної поліції (для охорони місця події, спостереження за поведінкою окремих осіб, обстеження прилеглої території, опитування очевидців, проведення оперативно-розшукових заходів); працівник НДЕКЦ; потерпілі; працівники патрульної поліції. Співробітники правоохоронних органів, які розслідують крадіжки багажу громадян, учинених в аеропорту, повинні широко застосувати увесь арсенал загальних та спеціальних методів криміналістики, особливо техніко-криміналістичних засобів й методів роботи зі слідами та іншими речовими об’єктами, що дозволить ефективно та якісно проводити дану слідчу (розшукову) дію. Значення огляду під час проведення досудового розслідування надзвичайно велике. Вказана слідча (розшукова) дія дозволяє слідчому безпосередньо сприймати місце події, об’єкти з метою виявлення слідів злочинної діяльності та з’ясування обставин події, що мають значення для кримінального провадження, скласти уявлення про механізм злочину та особу злочинця (працівника аеропорту), висунути слідчі версії та правильно визначити напрямки подальшого розслідування. Від своєчасності та якості проведення слідчих оглядів у багатьох випадках залежить успіх в розкритті, розслідуванні та профілактиці злочинів зазначеної категорії.
Description: The scientific article deals with some aspects of investigating theft of luggage by citizens at the airport. The peculiarities of forensic support of the examination for faster investigation of the investigated category of criminal offenses are considered. The author notes that the review is one of the most common investigative (search) actions in investigating theft of passenger luggage at airports. The obligatory identification and deletion of the specified information comes to the fore. After all, the traces of committing socially dangerous acts in places of large crowds can be lost fairly quickly. We consider the following categories of persons to be involved in the inspection of the scene: employees of criminal police units (to protect the scene, to monitor the behavior of individuals, to inspect the surrounding area, to interview eyewitnesses, to conduct search operations); SRECC employee; the victims; patrol officers.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3940
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf381,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.