Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3938
Title: The possibilities of information support in combating criminal judices
Other Titles: Можливості інформаційного забезпечення в подоланні протидії кримінальному судочинству
Authors: Pletenets, B.
Плетенець, В.М.
Keywords: кримінальне судочинство
провадження
подолання протидії
інформація
інформаційне забезпечення
criminal justice
proceedings
countering
information
information support
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Pletenets B. The possibilities of information support in combating criminal judices / B. Pletenets // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 207-212
Abstract: У статті наголошується, що ефективність розслідування кримінальних правопорушень в умовах протидії зумовлена рівнем інформаційного забезпечення цього процесу. З одного боку, на своєчасно отриманих відомостях ґрунтується пізнавальна діяльність слідчого, з іншого – прийняття ним оптимальних рішень. На підставі аналізу статистичних даних Генеральної прокуратури України зазначається, що у 60 % кримінальних проваджень правоохоронцями не було зібрано достатньої кількості інформації, що у свою чергу, не дозволило притягнути винуватців за вчинені суспільно-небезпечні діяння. Наголошується, що оперативно-розшукова діяльність і забезпечує процес розслідування відомостями, котрі в інший спосіб отримати складно, а іноді – неможливо. Особливого значення це набуває за умов недостатньої кількості інформації, що притаманний початковому етапу розслідування. Це варто розглядати необхідною передумовою здійснення тактичних та оперативних заходів, успішного розслідування з мінімізацією можливого тиску з боку зацікавлених осіб на учасників кримінального провадження. Звертається увага, що системний підхід правоохоронців до інформації може зменшити витрати часу, сил та засобів на отримання позитивного результату. Невизначеність з організацією розслідування взагалі та методами подолання існуючого тиску з боку зацікавлених осіб зокрема, здебільшого, є результатом дефіциту інформації у правоохоронців. Це впливає на можливість прийняття організаційних і тактичних рішень як у визначенні напрямків розслідування, так і заходів з подолання протидії. Системність, наголошується в роботі, має бути не тільки в зборі інформації, а й її використання в кримінальному провадженні. Так, майстерно застосовані тактичні прийоми є запорукою результативної слідчої (розшукової) дії, яка, у свою чергу, виступає підґрунтям для формування доказів у кримінальному провадженні. Діяльність від застосування окремо взятого тактичного прийому до розслідування взагалі має ґрунтуватися на наявних у правоохоронців відомостей, визначенні тих, які необхідно отримати та прогнозу реалізації цієї цілі, у тому числі з урахуванням наявного тиску з боку зацікавлених осіб. У статті наводиться перелік факторів, котрі можуть впливати на результативність застосування інформаційного забезпечення та заходів, спрямованих на покращення використання відомостей в кримінальному провадженні. У той же час наголошується, що зазначене має інформаційне, орієнтуюче значення для окреслення шляхів подоланні проявів протидії кримінальному судочинству. У висновках надається визначення інформаційного забезпечення подолання протидії кримінальному судочинству.
Description: The article emphasizes that the uncertainty with the organization of the investigation in general and the methods of overcoming the existing pressure on the part of the interested parties in particular, is the result of the lack of information from law enforcement. This affects the ability to make organizational and tactical decisions both in identifying areas of inquiry and in taking counter-measures. Emphasis is placed on the importance of using information technology in the activities of law enforcement.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3938
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Плетенець В.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf342,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.