Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3935
Title: Legal provision of mediation in Ukraine
Other Titles: Правове забезпечення медіації в Україні
Authors: Babanin, S.
Бабанін, С.В.
Citation: Babanin S. Legal provision of mediation in Ukraine / S. Babanin // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 189-193
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Keywords: медіація
медіатор
сфери застосування медіації
угода за результатами медіації
позасудове вирішення спорів
mediation
mediator
fields of application of mediation
agreement on mediation results
out-of-court settlement of disputes
Abstract: Потреба впровадження інституту медіації до правової системи України у цивільний та кримінальний процеси викликана, зокрема, необхідністю розвантаження судової системи України, оскільки завищена кількість справ, які знаходяться в провадженні суддів, не дає можливості здійснювати у повному обсязі належну підготовку та розгляд таких справ. Розглянуті основні положення внесених до Верховної Ради України проектів Закону «Про медіацію» № 2480-1 від 09 квітня 2015 р. та № 3665 від 17 грудня 2015 р. Запропоновані визначення медіації, медіатора, сфери застосування медіації, видів спорів, по яких проведення медіації доцільно встановити обов’язковим, угоди за результатами медіації. Так, під медіацією слід розуміти позасудове врегулювання спору за участю нейтральної сторони – медіатора, який шляхом ведення перемовин зі сторонами спору досягає прийняття цими сторонами взаємовигідного для них рішення. Медіатором є фізична особа, яка внесена до Єдиного реєстру медіаторів України, держателем якого є Міністерство юстиції України, або до реєстру медіаторів країни – члена Європейського Союзу. Мінімальний вік медіатора в Україні, який може проводити медіацію по спорах, пов’язаних з порушенням тих чи інших нормативно закріплених прав, доцільно встановити у двадцять п’ять років, а також передбачити обов’язковість наявності у нього вищої юридичної освіти та стажу професійної діяльності у сфері права щонайменше три роки. У Законі України «Про медіацію» доцільно передбачити перелік спорів, по яких проведення медіації встановити обов’язковим. Крім того доцільно визнати угоду за результатами медіації обов’язковою для виконання сторонами у визначені ним строки. У разі ж невиконання стороною взятих на себе зобов’язань передбачити їх виконання у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
Description: The article deals with research of issues of introduction of the institute of mediation in the legislation of Ukraine. The main provisions of the draft Laws on mediation submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine No. 2480-1 of 09.04.2015 and No. 3665 of 17.12.2015 are proposed. The definitions of mediation, mediator, scope of mediation, types of disputes over which mediation is conducted it is advisable to set binding, mediation-based agreements.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3935
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Бабанін С.В.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf279 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.