Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3934
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChaplynskiy, K.-
dc.contributor.authorKalyuga, T.-
dc.contributor.authorЧаплинський, К.О.-
dc.contributor.authorКалюга, Т.О.-
dc.date.accessioned2020-01-28T12:54:42Z-
dc.date.available2020-01-28T12:54:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationChaplynskiy K., Kalyuga T. Ways of committing fraud in the field of tourist services / K. Chaplynskiy, T. Kalyuga // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 172-177uk_UA
dc.identifier.otherUDC 343.985-
dc.identifier.urihttp://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3934-
dc.descriptionThe article deals with the study of forensically significant features of the methods of fraud in the sphere of tourist services. Attention is paid to description of methods, clarifying their characteristics, determining the factors that affect their formation on the basis of what they were ordering. Laying the basis of a set of criteria for the classification, all the options of fraudulent activities in the tourism sector are summarized in three groups: fraudulent actions by entities that are authorized to conduct such activities (exercise deception in intent, or about a variety of actions and events) fraudulent actions on the part of the constituent entities, which have no official relationship to the tourism business, but on behalf of such persons. In a separate group of related fraudulent operations by individuals whose activity was expressed in support of actions required to obtain travel services.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню криміналістично-значущих особливостей способів шахрайства у сфері надання туристичних послуг. Увага приділяється описанню способів, з’ясуванню їх особливостей, визначенню факторів, які впливають на їх формування, на підставі чого здійснено їх систематизацію. Дослідженню способу вчинення злочину у криміналістичній літературі приділяється велика увага. Діапазон думок вчених з цього питання дуже широкий і точки зору щодо визначення поняття способу вчинення злочину та його змістовного наповнення різноманітні. Проведений аналіз показав, що більшість поглядів пов’язано із розглядом способу вчинення злочину у повноструктурному варіанті, у взаємному поєднанні його компонентів. Крім того, всі дії, що входять до структури способу (підготовка, вчинення та приховування) розглядаються як детерміновані об’єктивними та суб’єктивними факторами і спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату. Шахрайства у сфері туризму ретельно готуються і злочинці заздалегідь пристосовують обстановку з метою подальшого вчинення шахрайських дій. Виходячи з цього, доведено, що спосіб учинення шахрайства у сфері надання туристичних послуг характеризується наявністю системи заздалегідь узгоджених та спланованих дій щодо підготовки, вчинення та приховування слідів злочину. Покладаючи в основу ряд критеріїв для класифікації, всі варіанти шахрайських дій у сфері туризму зведено у три групи: обманні дії з боку суб’єктів, які мають офіційний дозвіл на здійснення такої діяльності (здійснюють обман у намірах, або з приводу різноманітних дій і подій); обманні дії з боку суб’єктів, які не мають ніякого офіційного відношення до туристичного бізнесу, але виступають від імені таких осіб. В окрему групу віднесено вчинення шахрайських дій особами, діяльність яких виражалася у супроводженні дій, необхідних для отримання туристичних послуг. Розкрито й систематизовано типові способи вчинення шахрайства у сфері надання туристичних послуг та дії з його приховування. Виокремлено кореляційні зв’язки між способами та слідами злочину, а також іншими елементами криміналістичної характеристики шахрайства.uk_UA
dc.language.isoen_USuk_UA
dc.publisherДДУВСuk_UA
dc.subjectшахрайствоuk_UA
dc.subjectтуризмuk_UA
dc.subjectдоговірuk_UA
dc.subjectспособи шахрайстваuk_UA
dc.subjectспоживач туристичних послугuk_UA
dc.subjectтуроператорuk_UA
dc.subjectтурагентuk_UA
dc.subjectfrauduk_UA
dc.subjecttraveluk_UA
dc.subjectcontract of frauduk_UA
dc.subjectconsumer of travel servicesuk_UA
dc.subjecttour operatoruk_UA
dc.subjecttravel agentuk_UA
dc.titleWays of committing fraud in the field of tourist servicesuk_UA
dc.title.alternativeСпособи вчинення шахрайства у сфері туристичних послугuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Чаплинський К.О.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf413,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.