Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3923
Title: The voivodship system in the 17th century on the lands of Ukraine
Other Titles: Воєводські відділи у XVII столітті на землях України
Authors: Taldykin, O.
Талдикін, О.В.
Keywords: адміністративні та поліцейські органи
відомство
Приказ
Слобожанщина
стрільці
воєвода
воєвод-приказна система
воєводство
administrative and police bodies
department
Prikaz
Slobozhanshchina
streltsys
voivod (voivode)
voivod-prikaz system
voivodship
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Taldykin O. The voivodship system in the 17th century on the lands of Ukraine / O. Taldykin // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 113-118
Abstract: Розглянуто появу воєвод та території земель України. Першими адміністративно-поліцейськими органами російської держави на території України були канцелярії російських воєводських управлінь. Поява воєвод на землях України відбувається протягом другої половини XVII ст. Поліцейські функції воєводи, разом із військовими, судовими та фінансовими, були основними напрямками їх діяльності. Наскільки інтенсивно воєводи діяли з питань адміністративно-поліцейських, сказати однозначно не можна. З одного боку, їм належали поліція, суд і розправа над підлеглими стрільцями, великоросійськими робочими людьми, з іншого, їх втручання в поліцію і суд серед місцевого населення, хоч воно й було обмежено, але не було епізодичним. Воєводсько-наказова система управління була чітко централізованою. Це означало не тільки суворе підпорядкування воєводи Москві, але і обмеження його повноважень виконанням розпоряджень, інструкцій і наказів центральної влади, а також, передбачало наявність необхідності багато в чому узгоджувати свою діяльність з Розрядним і іншими Приказами. Зміна воєвод була частою, через два, два з половиною роки, що, як вважалося, що не дозволяло їм "засиджуватися" і зловживати своєю владою з корисливих мотивів. Загальна поліцейська діяльність воєвод Слобідської України регламентувалася чинними законодавчими актами Російської держави, а також інструкціями і указами, різноманітними і багато в чому суперечливими. Відсутність чіткого нормативного оформлення поліцейських функцій часто призводило до управління за принципом "як бог надоумить". Воєводи були зобов'язані стежити за порядком, організовувати його охорону, пропускний режим в містах, що виключає можливість, як проникнення шпигунів, так і осідання в них селян-кріпаків, які підлягають розшуку і відсиланню володарям. Крім того, воєводи контролювали стан продовольства і будов, вживали заходів проти поширення епідемій і пожеж Нормативне регулювання діяльності поліції воєводи визначалося: діючими законодавчими актами Російської держави, договорами гетьмана і Росії, а також прямими указами царя та Приказів. Поліцейські дії воєвод та їх канцелярій на землях України дублювали існуючу діяльність місцевої адміністрації полкової та сотеної канцелярії козацьких полків.
Description: The first administrative and police bodies of the Russian state on the territory of Ukraine were the offices of the Russian voivods departments. The appearance of the voivod on the lands of Ukraine takes place during the second half of the XVII century. Police functions of the voivod along with military, judicial and financial were the main areas of their activities.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3923
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Талдикін О.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf407,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.