Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3904
Title: State system guarantees: theoretical and legal characteristics
Other Titles: Гарантії державної системи: теоретична і правова характеристика
Authors: Nalyvaiko, L.
Наливайко, Л.Р.
Keywords: державний устрій
державний лад
державна система
громадянське суспільство
державні гарантії
зв’язки з громадськістю
норми, закріплені в Конститкції України
конституційна держава
соціальна держава
Issue Date: 2019
Publisher: Liha-Pres
Citation: Nalyvaiko L. State system guarantees: theoretical and legal characteristics / L. Nalyvaiko // The issues of improving legal knowledge in the XXI century: the unity of theory and practice : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. - P. 131-150
Abstract: У юридичній літературі все більше уваги приділяється державній системі. Становлення сучасної державної системи потребує наукового пошуку в цій галузі з метою забезпечення її адекватності реаліям та перспективам суспільно-політичного розвитку. В даний час немає всебічного обґрунтований підходу до визначення поняття, ознак, критеріїв класифікації та види гарантій державного устрою. Формування права та громадянського суспільства в Україні безпосередньо пов'язане з проблемою створення системи ефективних державних системних гарантій, прийомів та механізмів їх реалізації у зв'язку із громадськістю. Створення незалежної, конституційної та соціальної держави з демократичною системою правління найважливішим завданням на шляху до стабільність та наявність ефективних гарантій є необхідною умовою його існування. Гарантування державної системи актуалізується потребою вдосконалення діяльність держави в цілому та окремих органів державної влади, які покликані забезпечити стабільність основних принципів та інституцій.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3904
Appears in Collections:Наливайко Л. Р.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наливайко Л.Р..pdf290,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.