Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3887
Title: Особливості судового розгляду окремих категорій адміністративних справ
Authors: Миронюк, Р.В.
Keywords: адміністративний суд
компетенція суду
юрисдикція адміністративного суду
адміністративні справи
публічно-правові спори
адміністративне судочинство
спрощене провадження
оскарження рішень
суб’єкти владних повноважень
земельні спори
розпорядження публічним майном
податкові спори
реалізація права на мирні зібрання
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Миронюк Р. В. Особливості судового розгляду окремих категорій адміністративних справ: навч. посібник / Р. В. Миронюк. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 352 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлено на основі вивчення проблематики адміністративно-процесуальної діяльності судів щодо розгляду окремих категорій адмініст-ративних справ, а також практики адміністративних судів з розгляду та вирішення найбільш поширеної категорії публічно-правових спорів. Його положення базуються на нормах Конституції України, законодавства Європейського Союзу, Кодексу адміністративного судочинства України, Пленумів та рішень Верховного Суду, Касаційного адміністративного суду та інших нормативних актів, які регулюють публічні відносини. В посібнику розкрито зміст Загальної та Особливої частини адміністративного процесуального права України як нової галузі правової системи держави. Зроблено спробу відходу від усталеного поняття адміністративного процесу як діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації своїх контрольно-наглядових повноважень за окремо взятою сферою суспільних відносин, а сконце-нтровано увагу на новітньому розумінні адміністративного процесуального права, основне призначення якого – урегулювати суспільні відносини, які виникають з приводу процесуального забезпечення реалізації прав і свобод громадян засобом їх звернення до адміністративних судів, з метою відновлення їх конституційних прав, які були порушені дією, рішенням чи бездіяльністю суб’єктів владних повноважень в життєво важливих сферах функціонування суспільних відносин. Розраховано на курсантів, студентів юридичних вузів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників судових і правоохоронних органів та органів владних повноважень.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3887
ISBN: 978-617-7665-71-6
Appears in Collections:Миронюк Р.В.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний посібник_Миронюк Р.В..pdf2,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.