Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/383
Title: Адміністративна діяльність Національної поліції
Other Titles: Administrative Activity of National Police
Authors: Мінка, Т.П.
Миронюк, Р.В.
Манжула, А.А.
Гаркуша, В.В.
Голобородько, Д.В.
Кононець, В.П.
Кравченко, І.С.
Легеза, Є.О.
Логвиненко, Б.О.
Репан, М.І.
Holoborodko, D.V.
Kononets, V.P.
Kravchenko, І.S.
Leheza, E.O.
Lohvynenko, B.О.
Myroniuk, R.V.
Minka, T.P.
Repan, M.I.
Manzhula, A.A.
Harkusha, V.V.
Keywords: адміністративна діяльність
поліцейські заходи
забезпечення прав і свобод людини
адміністративні правопорушення
безпека дорожнього руху
дозвільна система
Administrative activity
police measures
provision of human rights and liberties
administrative offences
traffic safety
authorization system
Issue Date: 2017
Publisher: ДДУВС
Citation: Адміністративна діяльність Національної поліції: навч. посіб. / кол. авт. ; кер. авт. кол. В.А. Глуховеря. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 248 с.
Abstract: У навчальному посібнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства, зумовлених створенням та започаткуванням функціонування в Україні Національної поліції розглянуто теоретико-правові основи адміністративної діяльності Національної поліції; визначено мету, завдання, форми та методи адміністративної діяльності Національної поліції; з’ясовано адміністративно-правовий статус поліцейських; виокремлено специфіку адміністративно-правової діяльності підрозділів Національної поліції в найбільш професійно орієнтованих сферах їх правозастосовної діяльності. Навчальний посібник розроблено в межах програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» та спрямований на підготовку високваліфікованих кадрів для Національної поліції та МВС України. Також посібник має стати допоміжним наочним навчальним засобом для працівників Національної поліції в цілому та працівників підрозділів поліції превентивної діяльності, зокрема.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/383
Appears in Collections:Гаркуша В.В.
Голобородько Д.В.
Кононець В.П.
Кравченко І.С.
Логвиненко Б.О.
Миронюк Р.В.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники
Репан М.І.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПIДРУЧНИК АД НП.pdf1,32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.