Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3760
Title: Земський банк Херсонської губернії як специфічна форма кредитної кооперації України ХІХ - початку ХХ ст.
Other Titles: Тhe Яemsky bank of the Kherson province as a specific form of credit cooperation of Ukraine in the second half of the 19th and early 20th centuries
Authors: Cеліхов, Д.
Selikhov, D.
Keywords: земський банк
позики
Херсонська губернія
іпотека
кредитне товариство
земля
land
loans
Zemsky Bank
Kherson province
mortgage
credit company
Issue Date: 2018
Citation: Селіхов Д. Земський банк Херсонської губернії як специфічна форма кредитної кооперації України ХІХ - початку ХХ ст. / Д. Селіхов // Jurnalul juridic national: teorie si practica. - 2018. - № 5. - Т.1. - С. 29-32
Abstract: У статті проаналізовано організаційно-правові принципи функціонування такого своєрідного товариства, як Земський банк Херсонської губернії, однієї з перших іпотечних установ Наддніпрянської України й Російської імперії загалом, які виникли після скасування в 1861 р. кріпосного права. Під тиском обставин економічного характеру правління наглядова рада та загальні збори членів цього товариства, яке знаходилося під безпосереднім контролем Міністерства фінансів, час від часу вносили зміни до свого Статуту. Однак вони стосувалися переважно системи управління, тоді як права й обов'язки клієнтів залишалися незмінними, якщо не мати на увазі терміну, на який вони могли отримати позики. Своєрідність Земського банку Херсонської губернії полягала в тому, що він не був класичним кредитним товариством, які в Російській імперії функціонували на основі зразкового статуту 1895 р. У той же час він не був і класичним акціонерним земельним банком, які видавали кредити під заставу будь-якої земельної ділянки, а не лише великого землеволодіння. Були й інші особливості цієї іпотечної установи, про які йтиметься в цій публікації.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3760
Appears in Collections:Наукові статті
Селіхов Д.А.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6 Селіхов.pdf186,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.