Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3497
Title: Оbtaining samples of papillary paterns: realities and prospects
Other Titles: Отримання зразків папілярних візерунків: реалії та перспективи розвитку
Authors: Бідняк, Г.С.
Bidnyak, H.S.
Citation: Bidnyak H.S. Оbtaining samples of papillary paterns: realities and prospects / H.S.Bidnyak // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 1 (98). – С. 107-109
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Keywords: дактилоскопіювання
дактилокарта
працівники Национальної поліції
підстави дактилоскопіювання
fingerprinting
fingerprint card
national police officers
grounds for fingerprinting
Abstract: Досліджено питання щодо нормативно-правового регулювання дактилоскопіювання живих осіб, проаналізовано думки провідних науковців з цього приводу. Зроблено спробу надати пропозиції щодо законодавчого забезпечення дактилоскопіювання живих осіб з метою забезпечення їх прав та свобод. Розкрито питання щодо сталих та сучасних способів виявлення та вилучення слідів пальців рук (долоней), а також техніка дактилоскопіювання як живих осіб, так і трупів. Зазначено необхідність дактилоскопіювання осіб не тільки для проведення експертизи, а і задля перевірки осіб за обліками. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового регулювання дактилоскопіювання живих осіб. Зазначено, що під час наповнення баз даних поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації та біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК). Відомчі нормативні акти МВС України, норми яких містять пояснення щодо сутності, принципів, завдань дактилоскопічної реєстрації, регламентують діяльність суб'єктів дактилоскопічної реєстрації та визначають об'єкти реєстрації містять значно ширший перелік осіб, що підлягають дактилоскопічній реєстрації, ніж вказані категорії осіб, передбачені Законом України «Про Національну поліцію». Акцентовано увагу на тому, що законодавчого акту, в якому були б зазначені правова основа дактилоскопічної реєстрації, перелік осіб, які підлягали б обов’язковому та добровільному дактилоскопіюванню із забезпеченням їх прав та свобод, умови та підстави дактилоскопіювання, межі застосування дактилоскопічної інформації, права доступу до неї, умови зберігання та редагування дактилокарт тощо на сьогодні не існує. Для вирішення зазначеної проблеми запропоновано прийняти окремий закон про дактилоскопіювання живих осіб та трупів, тим самим уникнути виявлені розбіжності.
The issues of legal regulations of living persons fingerprinting were investigated, opinions of leading scientists on this matter were analyzed. An attempt has been made to provide suggestions for legislative provision of fingerprinting of living persons in order to secure their rights and freedoms.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3497
Appears in Collections:Бідняк Г.С.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf571,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.