Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3224
Title: Питання управління державою вищими навчальними закладами України в умовах реалізації Болонського процесу
Other Titles: Issues of public management in higher education organization in Ukraine under Bologna process conditions
Authors: Кондрашева, О.В.
Kondrasheva, O.V.
Keywords: державне управління
вищі заклади освіти
автономія
самостійність
управлінські та організаційні фукції
місцеві органи управління освітою
public management
higher schools
autonomy
independence
management and organizational functions
local educational agencies
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Кондрашева О.В. Питання управління державою вищими навчальними закладами України в умовах реалізації Болонського процесу / О.В. Кондрашева // Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 жовтня 2018 року). – Дніпро: ДДУВС, 2018. – С. 101-105
Abstract: Розглядається питання вдосконалення державного управління у сфері надання освітніх послуг вищими закладами освіти. Вищі навчальні заклади в умовах поширення в Україні Болонських принципів, матимуть значно більший обсяг автономії та самостійності у вирішенні багатьох управлінських та організаційних функцій. На зміни очікують традиційні стосунки між інституціями системи освіти. Не виключено, що роль місцевих органів управління освітою в управлінні освітою звужуватиметься, а роль місцевих органів управління освітою, як і самих ВНЗ – розширюватиметься.
The issues of proper public management in terms of higher education organization in Ukraine are considered. Higher schools need much more autonomy and independence in taking decisions as for their internal management and organizational functions performance. Conventional relations between educational institutions are expected to undergo substantial changes. It means that the significance of central government bodies will be gradually decreasing in favor of local educational agencies and higher schools themselves.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3224
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю
Кондрашева О.В.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf252,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.