2019 : [934] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні дослідження правових та економічних процесів у контексті євроінтеграції [61]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здоб. вищ. освіти (м. Дніпро, 28 травня 2019 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2019. – 204 с.

Актуальні проблеми діяльності органів досудового розслідування [32]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 7 червня 2019 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 255 с.

Актуальні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування [1]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 24 травня 2019 р.). Дніпро: ДДУВС, 2019. – 266 с.

Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід [73]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 жовтня 2019 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 284 с.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах [64]

матеріали регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 20 листопада 2019 р.).

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України [36]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 28 листопада 2019 р.)

Вплив рівня дозвілля та відпочинку молоді на зниження рівня злочинності [41]

матеріали регіонал. наук.-практ. семінар. (м. Дніпро, 31 травня 2019 р.). – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 142 с.

Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток приватних відносин в Україні [18]

матеріали регіонального круглого столу (м. Дніпро, 26 квітня 2019 р.) . – Дніпро, 2019. – 86 с.

Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства [62]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 15 листопада 2019 р.)

Мова і право [52]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 06 листопада 2019 р.)

Молодь і світова співпраця [1]

матеріали Всеукр. англомов. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 квітня 2019 року) / ред. О.Г. Костенко. – Дніпро: ДДУВС, 2019. – 107 с.

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти [135]

матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 березня 2019 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 364 с.

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики. Ч.1 [13]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 8 листопада 2019 р.)

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування. Ч. 2 [48]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лютого 2019 р.)

Протидія економічній злочинності: теоретичний, методичний та практичний аспекти [62]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 28 листопада 2019 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2019. – 232 с.

Роль Національної поліції у забезпеченні правопорядку під час проведення виборів: теоретичний і прикладний аспекти [30]

матеріали Регіон. круг. столу (м. Дніпро, 29 жовтня 2019 р.) / уклад. Л.М. Сердюк. - Дніпро: ДДУВС, 2019. – 92 с.

Роль приватного права України в забезпеченні прав людини [72]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 листоп. 2019 р.). – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 213 с.

Соціально-гуманітарні виміри правової держави: еволюційна парадигма [82]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 березня 2019 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 368 с.