Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2572
Title: Судовий розгляд спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном
Authors: Миронюк, Р.В.
Пищида, В.М.
Keywords: публічне майно
спори, пов’язані з використанням та розпорядженням публічним майном
публічно-правові спори
адміністративний позов
судовий розгляд спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном
учасники судового провадження
стадії судового розгляду
перегляд судових рішень
зарубіжний досвід
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Миронюк Р.В. Судовий розгляд спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном: монографія / Р.В. Миронюк, В.М. Пищида. – Дніпро : ДДУВС, 2018. – 156 с.
Abstract: Здійснено комплексне дослідження особливостей судового розгляду та вирішення спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном; вивлено процесуальні вади діяльності суду щодо їх розгляду та виокремлено напрямки удосконалення чинного законодавства у досліджуваній сфері. Визначено правову природу публічного майна як об’єкта адміністративно-правового регулювання, з’ясовано юрисдикційну природу спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном, та виокремлено її публічно-правову складову. Запропоновано авторське визначення «спору, пов’язаного з використанням та розпорядженням публічним майном», виокремлено його ознаки. Розкрито зміст процесуальних стадій судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном. З’ясовано особливості перегляду судових рішень у справах з розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном. Виокремлено зарубіжний досвід діяльності судів щодо розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном та запропоновано шляхи його реалізації в Україні. Надано низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з метою покращення процесуальних засад діяльності суддів з розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном. Для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами адміністративного процесу.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2572
ISBN: 978-617-7665-52-5
Appears in Collections:Миронюк Р.В.
МОНОГРАФІЇ
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_Публічне майно.pdf1,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.