2016 : [58] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання профілактики корупційних проявів у державному секторі безпеки України в сучасних умовах [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 червня 2016 р.). – Дніпро : ДДУВС 2016. – 144 с.

Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (м. Дніпропетровськ, 19 травня 2016 року). – Дніпро : ДДУВС, 2016. – 316 с.

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування [20]

матеріали наук. семінару ( м. Дніпро, 9 грудня 2016 р.)

Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної реформи [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 10 червня 2016 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2016. – 124 с.

Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні [1]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2016. – 238 с.

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 18 листопада 2016 р.) : у 2-х ч. – Ч. 1. – Дніпро : ДДУВС, 2016. – 212 с.

Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 27 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – 208 с.

Принципи дидактики в контексті філософсько-правових конструкцій [15]

матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 24 листопада 2016 р.)

Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи [1]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовтня 2016 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2016. – 356 с.

Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні [1]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 березня 2016 р.). – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – 556 с.

Тенденції розвитку приватно-правових відносин в сучасних умовах [1]

матеріали кругл. столу (м. Дніпро, 22 квітня 2016 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2016. – 124 с.

Філософсько-психологічні чинники у правовій діяльності [14]

матеріали інтеракт. наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 11 березня 2016 р.)