2017 : [986] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам [15]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 травня 2017 р.)

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід Ч. 1 [52]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2017 р.). – У 2-х ч.

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід Ч. 2 [42]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2017 р.). – У 2-х ч.

Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених у світлі євроінтеграційних процесів [105]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (м. Дніпро, 18 травня 2017 р.)

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування [95]

матеріали наук. семінару (м. Дніпро, 8 грудня 2017 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2018. - 572 с.

Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної реформи [29]

матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 31 березня 2017 р.)

Актуальні проблеми розслідування кримінальних правопорушень у сфері громадської безпеки та громадського порядку [1]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 30 травня 2017 р.). - Дніпро: ДДУВ, 2017. – 227 с.

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України [38]

матеріали всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.)

Всеукраїнський самміт приватних детективів [55]

Матеріали доповідей (м. Дніпро, 30 листопада 2017 р.)

Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи [25]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 14 квітня 2017 р.)

Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі [60]

матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.)

Метафора та її семіотичний контекст [24]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро,17 березня 2017 р.)

Мова і право [48]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 15 листоп. 2017 р.)

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики. Ч.1 [20]

матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Дніпро, 20 жовтня 2017 р.)

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні 2017 [60]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 січня 2017 р.)

Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права [22]

матеріали всеукраїнського наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.)

Сучасна цивілістика: тенденції та специфіка розвитку [39]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 квіт. 2017 р.)

Інноваційні процеси у сучасному просторі юридичної освіти: реалії, тенденції, перспективи [76]

матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 квітня 2017 р.)