Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2335
Title: Problems of evidence in the court of appeal in criminal proceedings
Other Titles: Проблеми доказування в суді апеляційної інстанції в кримінальному провадженні
Authors: Soldatenko, O.
Yunatsky, O.
Солдатенко, О.А.
Юнацький, О.
Keywords: Court of Appeal
appellate procedure
proving
study of evidence
examination of evidence.
суд апеляційної інстанції
апеляційне провадження
доказування
дослідження доказів
оцінка доказів
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Soldatenko O., Yunatsky O. Problems of evidence in the court of appeal in criminal proceedings / O.Soldatenko, O.Yunatsky // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 198-203
Abstract: The article deals with the peculiarities of the investigation of evidence in the court of appeal in the criminal proceedings. The essence, rules, and also the problematic moments of the research of evidence at the stage of appeal production, namely, their verification and evaluation, are determined.
Проблеми реалізації чинного кримінального процесуального закону, численні законопроектні пропозиції вказують на недостатню ефективність судової системи та контролю в кримінальному судочинстві, формалізацію процесу прийняття відповідних процесуальних рішень. Це також може свідчити про те, що процес реформування інституту судового контролю триває, відбувається пошук шляхів його вдосконалення, створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідає європейським цінностям та стандартам захисту прав людини. Однією з гарантій забезпечення захисту прав та свобод громадян України в кримінальному судочинства виступає можливість апеляційного оскарження рішень судів першої інстанції, що не набрали законної сили та розгляд цієї скарги апеляційними судами. З огляду на це, контрольна функція суду апеляційної інстанції вимагає глибокого вивчення та якісно нового осмислення, що мають на меті удосконалення та підвищення ефективності апеляційного провадження. Слід зазначити, що судове рішення визнається таким, що відповідає фактичним обставинам кримінального провадження у випадку, якщо в його основу покладено висновки, що ґрунтуються на достовірних доказах, досліджених безпосередньо під час судового розгляду. За будь-яких умов судове рішення не може бути визнано таким, що відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, якщо судом не перевірені та не спростовані доводи на захист обвинуваченого та не усунуті сумніви в його винуватості, які могли вплинути на правильність застосування закону України про кримінальну відповідальність, на визначення виду покарання або на застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. Визначення належності, допустимості та достовірності доказів дозволяє апеляційній інстанції оцінити їх достатність для ухвалення судом першої інстанції, слідчим суддею правосудного рішення. Питання про достатність належних, допустимих і достовірних доказів є надзвичайно важливим у їх оцінці, оскільки дозволяє суду апеляційної інстанції встановити неповноту, неточність та суперечності в доказовому матеріалі. Запроваджена у законодавстві модель апеляційного провадження потребує вдосконалення. Серед проблем оцінки доказів судом апеляційної інстанції слід відзначити відсутність чіткого алгоритму дій, що негативно впливає на однозначність формування внутрішнього переконання суддів апеляційної інстанції та не дозволяє остаточно дати відповідь на запитання про правосудність (неправосудність) оскарженого судового рішення.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2335
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Солдатенко О.А.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf3,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.