Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2329
Title: The right to be a donor in Ukraine: legal regulation and problems of implementation practice
Other Titles: Право на донорство в Україні: правове регулювання та проблеми правозастосовчої практики
Authors: Myronyuk, S.
Миронюк, С.А.
Keywords: transplantation
donor
living donator
corps organ
recipient
close relatives
medical law
трансплантація
донор
живий донор
трупний орган
реципієнт
близькі родичі
медичне право
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Myronyuk S. The right to be a donor in Ukraine: legal regulation and problems of implementation practice / S.Myronyuk // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 130-134
Abstract: With the adoption of the Law of Ukraine "On the application of transplantation of anatomical materials to man" on May 17, 2018, an algorithm for the creation of a unified state information system of transplantation, consisting of the following registries. To date, the issue of establishing death of the brain has already been regulated by law. In our opinion, a major step has been taken to allow organ transplants to be performed using body organs, but there are also many controversial provisions on this issue, and it is imperfect.
З прийняттям Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» 17 травня 2018 року було запроваджено алгоритм дій щодостворенняєдиної державної інформаційної системи трансплантації, яка буде складатись з таких реєстрів:1) реєстр волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника; 2) реєстр волевиявлення особи, яка надала у встановленому цим Законом порядку згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє; 3) реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів; 4) реєстр живих донорів; 5) реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин; 6) реєстр реципієнтів; 7) реєстр осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом; 8) реєстр закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією, та інших суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією; 9) реєстр трансплант-координаторів. На сьогоднівже законодавчо врегулювано питання констатації смерті головного мозку. На наш погляд зроблено великий крок, якийдозволить робити операції по пересадці органів, використовуючи трупні органи, але в цьому питанні також існує багато суперечливих положень, і є недосконалим. Тому на нашу думку, законодавче положення щодо заборони прижиттєвої пожертви задля порятунку близьких родичів, особам, які відбувають покарання в містах позбавлення волі потребує перегляду, адже говорячи про заборону бути донором особи, що відбуває покарання в місцях позбавлення волі, ми говоримо про заборону особі-реципієнту на можливість стати здоровою людиною або навіть жити.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2329
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
Миронюк С.А.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.