Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2323
Title: International mechanism for ensuring rights of internally displaced persons and its implementation by Ukraine at the regional level
Other Titles: Міжнародний механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та його запровадження в україні на регіональному рівні
Authors: Gritsay, I.
Gordiienko, L.
Грицай, І.О.
Гордієнко, Л.
Keywords: internally displaced persons
international mechanism for ensuring rights of internally displaced persons
international public law
international protection of human rights
state and local government bodies
внутрішньо переміщені особи
міжнародний механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб
міжнародне публічне право
міжнародний захист прав людини
органи державної влади та місцевого самоврядування
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Gritsay I., Gordiienko L. International mechanism for ensuring rights of internally displaced persons and its implementation by Ukraine at the regional level / I.Gritsay, L.Gordiienko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 82-87
Abstract: The article examines the international mechanism for ensuring rights of internally displaced persons. The current state of implementation of the international mechanism for ensuring rights of internally displaced persons by Ukraine at the regional level is determined. Proposals are being put forward to improve the actions of state and local authorities in the field regarding the implementation of an international mechanism for ensuring rights of internally displaced persons.
Розглянуто міжнародний механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Визначено нинішній стан виконання міжнародного механізму забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб Україною на регіональному рівні. Надано пропозиції щодо підтвердження дій органів державної та місцевої влади щодо здійснення міжнародного механізму забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Міжнародний механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб розглядається як сукупність заходів у просторі та часі міжнародними органами, які, відповідно до норм міжнародних договорів з прав людини, забезпечують права внутрішньо переміщених осіб шляхом спеціальних засобів, методів та процедур. Форми реалізації міжнародного механізму забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на регіональному рівні визначаються як: 1) нормативна форма; 2) інституційна форма та 3) процесуальна форма. Нормативною формою здійснення міжнародного механізму забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на регіональному рівні є забезпечення державними та місцевими органами влади національного законодавства про захист прав внутрішньо переміщених осіб. Інституційна форма реалізації міжнародного механізму забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб Україною на регіональному рівні передбачає встановлення державою та місцевою владою відповідних умов для діяльності універсальних та регіональних міжнародних дійових осіб. Процедурна форма передбачає використання відповідних інструментів, методів та процедур, зокрема судових, для ефективного забезпечення прав осіб, які переміщуються всередині країни. Розглянуто проблемні аспекти реалізації процесуальної форми реалізації міжнародного механізму забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб Україною на регіональному рівні органами державної влади та місцевого самоврядування. Визначено конкретні напрями регіональної діяльності у сфері забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, а також пропонується створення регіональної платформи для більш ефективного та цілеспрямованого застосування міжнародних стандартів у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2323
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
Грицай І.О.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf1,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.