Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2319
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarchenko, O.-
dc.contributor.authorМарченко, О.-
dc.date.accessioned2019-01-08T09:03:50Z-
dc.date.available2019-01-08T09:03:50Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationMarchenko O. International practices of conceptualization of the phenomen of corruption / O.Marchenko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 64-67uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2319-
dc.description.abstractThe degree of categorical certainty of the notion of corruption was researched on the basis of the experience of conceptualization of the phenomenon of corruption in international program documents and scientific works of modern foreign researchers.uk_UA
dc.description.abstractЕфективна протидія корупції є однією з найактуальніших проблем сучасності. Водночас недостатнє наукове обґрунтування понятійного апарату досліджень в означеному напрямі та відсутність коректного інструментарію вимірювання об’ємів розповсюдження корупційних діянь призводить до нівелювання державних програм протидії корупції і антикорупційної політики в цілому. У статті досліджено ступінь категоріальної визначеності поняття «корупція» на основі досвіду концептуалізації феномену корупції у міжнародних програмних документах та наукових працях сучасних зарубіжних дослідників. Цінною підтримкою для вирішення складних завдань боротьби із корупцією в українських реаліях є досвід інших країн і та теоретична й методологічна база, яка вже напрацьована європейськими дослідниками. Автором здійснено спробу виявити глибинні причини недостатньої дієвості антикорупційних програм, що мають теоретико-методологічний і національно обумовлений характер. Досліджується проблема боротьби із корупцією в її глобальному, загальносоціальному вимірі і водночас на прикладі українського досвіду доводиться необхідність розробки обґрунтованої методології дослідження рівня корупції з урахуванням національної специфіки.-
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДДУВСuk_UA
dc.subjectcorruptionuk_UA
dc.subjectcounteracting corruptionuk_UA
dc.subjectinternational legal actuk_UA
dc.subjectcorrupt acts criminalizationuk_UA
dc.subjectкорупціяuk_UA
dc.subjectпротидія корупціїuk_UA
dc.subjectміжнародно-правовий актuk_UA
dc.subjectкриміналізація корупційних діяньuk_UA
dc.titleInternational practices of conceptualization of the phenomen of corruptionuk_UA
dc.title.alternativeМіжнародна практика концептуалізації феномена корупціїuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті из

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf3,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.